Định cư Úc - Diện đầu tư kinh doanh

Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp hay là người đầu tư có kinh nghiệm ở Việt Nam, có ý tưởng mở rộng công việc kinh doanh sang thị trường Úc, hoặc đầu tư mua lại cơ sở kinh doanh ở Úc, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được visa định cư Úc theo diện đầu tư. Bạn nên có kế hoạch và chiến lược chu đáo cho việc lập hồ sơ đầu tư và định cư ngay từ những bước đầu tiên để bảo đảm khả năng hồ sơ thành công cao nhất.

Các quyền lợi của visa diện đầu tư, doanh nhân:

  • Cho phép cả gia đình (vợ, chồng, con cái, và những người phụ thuộc hợp lệ) sinh sống, kinh doanh, đầu tư ở Úc.
  • Đươc xét duyệt visa thường trú vĩnh viễn (PR – permanent visa, tương tự thẻ xanh green-card của Mỹ) sau khi các điều kiện đầu tư, kinh doanh được thực hiện.
  • Con cái đi học có thể được hưởng chế độ miễn, giảm học phí như công dân Úc – tiết kiệm ít nhất $15.000/năm so với các du học sinh khác.
  • Được chăm sóc y tế, sức khỏe theo tiêu chuẩn công dân Úc sau khi được xét duyệt visa trường trú nhân.
  • Được nhập quốc tịch sau khi có visa thường trú và đạt điều kiện đủ thời gian sống tại Úc.

Diện đầu tư định cư Úc có một số loại visa như sau:

VISA TẠM TRÚ (provisional visa): là visa tạm trú 4 năm, và sẽ được xét duyệt cấp visa thường trú khi các điều kiện đầu tư, kinh doanh được thực hiện.

VISA THƯỜNG TRÚ (permanent residence visa): là visa thường trú vĩnh viễn, được hưởng tất cả các chế độ ưu đãi như công dân Úc ngoại trừ quyền bầu cử.

  • Diện doanh nhân tài năng – Subclass 132: Visa thường trú đặc biệt này được duyệt cho những doanh nhân tài năng và có sự thành công đáng kể trong sự nghiệp quản trị và kinh doanh của mình.
  • Diện đầu tư kinh doanh thường trú – Subclass 888: đây là visa tiếp theo của dòng visa tạm trú 188 a/b/c ở trên. Sau khi các điều kiện cam kết đầu tư, kinh doanh ở visa 188 a/b/c được thực hiện thì đương đơn sẽ được xét duyệt visa 888 này để trở thành thường trú nhân tại Úc.