Diện gia đình bảo lãnh - Family Migration

Công dân Úc, hay thường trú nhân sống ở Úc có thể có quyền bảo lãnh thân nhân sang Úc định cư.

Visa hôn phối – Partner Visas

Người có quốc tịch Úc hoặc có visa thường trú (PR visa) ở Úc có quyền được bảo lãnh người phối ngẫu sang Úc định cư – có thể là vợ, chồng, hoặc có quan hệ hôn nhân thực tế.

Visa bảo lãnh cha mẹ – Parent Visas

Nếu cha mẹ có ít nhất một nửa số con đang sinh sống thường trú ở Úc thì sẽ đủ điều kiện để xin visa định cư thường trú Úc.

Diện skilled có người thân bảo lãnh – Family-sponsored skilled visa

Nếu bạn có khả năng chuyên môn nhưng chưa đạt đủ điểm chuẩn để nộp hồ sơ skilled, nhưng bạn có người thân đang sống thường trú ở Úc, người thân đó có thể có quyền bảo lãnh cho bạn giúp bạn đạt đủ điểm chuẩn để định cư theo diện skilled.