uc-banner

Các loại Visa định cư Úc

Có nhiều loại visa định cư Úc – Visa nào là phù hợp nhất đối với bạn sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của bạn.
Bạn có thể xem chi tiết của từng loại visa dưới đây:

Diện đầu tư kinh doanh

Nếu bạn muốn khởi nghiệp hoặc đầu tư ở Úc, bạn có thể được cấp visa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc này và sau đó bạn có thể đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân ở Úc khi công việc kinh doanh của bạn được thành lập.

Diện tay nghề

Nếu bạn có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, hay là nhà quản lý giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình, bạn có thể hội đủ điều kiện kỹ năng để định cư Úc diện tay nghề.

Sinh viên quốc tế

Nếu bạn là sinh viên du học Úc và mong muốn ở lại Úc sau khi hoàn tất các chương trình học tập, sẽ có vài loại visa tạm thời hay vĩnh viễn có thể phù hợp với bạn.

Diện hôn nhân và gia đình bảo lãnh

Khi bạn có một thành viên gia đình muốn bảo lãnh bạn đến sống ở Úc.

Diện đi làm việc do công ty bảo lãnh

Dành cho các đối tương được các chủ doanh nghiệp hoặc các nhà tuyển dụng nhân sự Úc bảo lãnh sang Úc làm việc.