Hân Trương

Tin tức cập nhật

Việt Nam dẫn đầu về số lượng visa EB-5 cấp trong Quý I.2024

Bộ Di Trú Mỹ USCIS đã công bố báo cáo thống kê số lượng visa EB-5 cấp cho các quốc gia trên thế giới, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ đối với lượng visa cấp cho Việt Nam. Số lượng visa EB-5 đã cấp trong Quý I.2024

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.