Doslink Migration & Investment

Bài viết gần đây

Cách xin trợ cấp khi mua ngôi nhà đầu tiên tại Úc

Hiện nay chính phủ Úc có chính sách “trợ cấp mua ngôi nhà đầu tiên” (gọi tắt là FHOG) để hỗ trợ người dân có thể sở hữu nhà trước tình hình giá bất động sản tăng trên khắp nước Úc.

Yêu cầu được tư vấn


Tư vấn qua điện thoạiTư vấn trực tiếp tại VP

Scroll to Top