Bang đầu tiên mở nhận hồ sơ 188&132 năm tài khoá 2020

Hôm nay 01/07/2020 là ngày đầu tiên của năm tài khoá 2020 của Úc, Bang đầu tiên đã có thông báo chính thức mở nhận hồ sơ là Nam Úc (Adelaide), thời gian bắt đầu mở nhận hồ sơ sẽ vào đầu tháng 08/2020.

Cập nhật tình hình ở các Bang khác hiện vẫn đang đợi thông báo mới từ chính phủ Úc.

Hãy cùng Doslink đón những thông tin mới nhất từ chính phủ Úc trong những tháng quan trọng sắp tới.

ho so 188&132, Bang đầu tiên mở nhận hồ sơ 188&132 năm tài khoá 2020, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Share on facebook
Share on linkedin

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration