Bang New South Wales ngưng nhận hồ sơ Visa 188 & 132

Bang NSW tạm ngưng hồ sơ visa 188 132

Hiện tại, Bang New South Wales đã tạm đóng và không cấp bảo lãnh bang đối với các visa đầu tư kinh doanh 188A/B/C/D/E; Visa 132 cho năm tài khoá 2019-2020, vì lượng quota đã hết.

Tình hình có thể diễn ra tương tự ở các bang còn lại trong năm tài khoá 2019-2020.

Hãy liên hệ với Doslink để được cập nhật thông tin kịp thời.

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration

Leave a Comment

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.