Bảo lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A trong tháng 5/2020 bị ảnh hưởng bởi Covid-19?

Covid 19 đã làm chậm tiến độ hồ sơ Bảo Lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A!

Tốc độ xử lý hồ sơ của Nam Úc với hai bộ hồ sơ visa 132A gần đây của khách hàng Doslink đã bị ảnh hưởng, thực tế chậm hơn tiến độ mong đợi của Doslink và khách hàng từ 4-6 tuần.

Tuy việc chậm trễ ban đầu có gây ra cảm giác chờ đợi và lo lắng đôi chút, nhưng Doslink vẫn chủ động có được thông tin liên lạc thông suốt với Bộ Di Trú Bang một cách thường xuyên trong thời gian chờ đợi để giúp các khách hàng hiểu rõ các diễn biến với hồ sơ của mình và sau đó là chờ đợi trong một tâm thế sắp đón nhận tin vui.

Doslink xin chúc mừng hai khách hàng vừa có Bảo Lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A vào ngày 4/5/2020.

Chờ đợi với Doslink lại làm niềm hạnh phúc càng đầy thêm!

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Bảo Lãnh Nam Úc Visa 132A, Bảo lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A trong tháng 5/2020 bị ảnh hưởng bởi Covid-19?, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment
Chúc mừng hai khách hàng của Doslink

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration