Menu

Bảo Lãnh Bang Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo – Queensland (Brisbane), KH H.. Nguyễn ngày 22/03/2022

Chúc mừng gia đình KH H… Nguyễn đã nhận được bảo lãnh Bang Visa 188A - Doanh Nhân Sáng Tạo - Queensland (Brisbane) vào ngày 21/03/2022.

Trân trọng cảm ơn Đức và đội ngũ Doslink đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình rất nhiều. Mình sẽ thu xếp để sớm gặp Đức để chuẩn bị các bước tiếp theo.

Bang Queensland (Brisbane)
Visa 188A – Doanh Nhân Sáng Tạo Úc
Ngày cấp 22/03/2022

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.