Menu

Bảo lãnh Bang Queensland (Brisbane) – Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo, KH N… Huỳnh ngày 11/05/2021

Chúc mừng gia đình KH N.. Huỳnh đã được cấp Bảo Lãnh Bang Visa 188A - Doanh Nhân Sáng Tạo Úc theo điều kiện bảo lãnh bang Queensland.

Cập nhật 17/12/2020, Chính Phủ Úc đã chính thức thông báo sẽ bỏ các diện visa 132 và có những thay đổi rất quan trọng với visa 188 (xem chi tiết →)

NominationBảo lãnh bang Queensland (Brisbane)
Visa188A – Doanh Nhân Sáng Tạo Úc
Ngày cấp11/05/2021
Bảo lãnh Bang Queensland – Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo, KH N.. Huỳnh

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.