Menu

Bảo lãnh Bang Queensland (Brisbane) – Visa 188B được cấp chỉ 1 ngày sau khi nộp hồ sơ

Chúc mừng gia đình KH.. Dang đã được cấp Bảo Lãnh Bang Visa 188B - Đầu tư Trái phiếu Úc chỉ 1 ngày sau khi nộp hồ sơ theo điều kiện bảo lãnh bang Queensland.

NominationBảo lãnh bang Queensland (Brisbane)
Visa188B – Đầu tư Trái phiếu Úc
Ngày cấp25/01/2021

 

Bảo lãnh Bang Queensland (Brisbane) – Visa 188B được cấp chỉ 1 ngày sau khi nộp hồ sơ

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.