Menu

Victoria nhận bảo lãnh Bang sau 17/08/2020

Ngày 17/08/20, bang Victoria (Melbourne) thông báo đã nhận được phân bổ một số hạn ngạch bảo lãnh Bang cho chương trình định cư Úc. Vài ngày trước đó Bang Nam Úc cũng có thông báo tương tự.

Theo đó, các chương trình Định cư Úc sẽ sớm được mở lại để nhận bảo lãnh bang Victoria áp dụng cho các dòng visa định cư đầu tư và tay nghề Úc sau:

Việc mở nhận hồ sơ trở lại lần này sẽ kèm theo những tiêu chí mới để hỗ trợ sự phục hồi nền kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng của bang Victoria.

Các đương đơn mong muốn nộp hồ sơ vào lần này cần sớm chuẩn bị các điều kiện cũng như thỉnh nguyện thư (Expression of Interest – EOI) để sẵn sàng tiến hành các bước tiếp theo khi chương trình bảo lãnh bang Victoria có thêm thông tin mới.

Hạn ngạch phân bổ chính thức cho năm 2020 từ Liên bang cho chương trình định cư Úc, dự kiến sẽ có vào ngày 6/10/2020

Liên hệ với Doslink để được tư vấn phương án hồ sơ phù hợp với hoàn cảnh của đương đơn và yêu cầu của từng Bang hiện nay.

Đơn giản vì chúng tôi luôn có thể giúp các đương đơn đạt được thành công như mong muốn.

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.