Menu

Bảo Lãnh Bang Visa 188A Doanh Nhân Sáng Tạo – Australian Capital Territory (Canberra), KH V.. Ly 09/12/2021

Chúc mừng gia đình KH V… Ly đã nhận được bảo lãnh Bang Visa 188A - Doanh Nhân Sáng Tạo - Australian Capital Territory (Canberra) vào ngày 09/12/2021.

Bang Australian Capital Territory (Canberra)
Visa 188A – Doanh Nhân Sáng Tạo Úc
Ngày cấp 09/12/2021
Bảo lãnh bang ACT visa 188A ngày 09 tháng 12 2021

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.