Menu

Border visa (subclass 773) – Visa biên giới và những điểm cần lưu ý

Visa biên giới là gì?

Visa biên giới là loại visa được cấp cho những người đến Úc mà không có visa hoặc visa đã bị hủy bỏ khi làm thủ tục nhập cảnh.

Điều kiện để xin visa biên giới:

Để được cấp visa biên giới, đương đơn cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 • Đương đơn đủ điều kiện để được cấp Confirmatory Residence Visa (Subclass 808).
 • Đương đơn là con cái phụ thuộc và cha mẹ có Skilled Employer Sponsored Regional Class PE Visa (Subclass 494)
 • Gia đình tại Úc có việc khẩn cấp
 • Đương đơn có bạn đời hoặc vợ / chồng là thường trú nhân tại Úc và đủ điều kiện để nộp hồ sơ Partner visa
 • Đương đơn là thường trú nhân Úc, nhưng visa vừa hết hạn khi làm thủ tục nhập cảnh
 • Đương đơn là con cái phụ thuộc của công dân hoặc thường trú nhân Úc; hoặc là con cái phụ thuộc của công dân New Zealand đủ điều kiện.
Đương đơn cần giải thích lý do tại sao phải đến Úc mà không cần visa và lý do phải thực sự thuyết phục.
Lưu ý:
 • Ngay khi đương đơn rời khỏi Úc, visa biên giới sẽ hết hiệu lực.
 • Đây là visa nhập cảnh một lần và không thể gia hạn hoặc xin lại khi đang ở Úc.

Khi nào được xin visa biên giới?

Đương đơn có thể nộp đơn xin visa biên giới khi đến Úc và chưa được nhập cảnh hoặc khi visa hiện tại bị hủy bởi nhân viên di trú.
Đương đơn được phép nộp đơn xin visa khác ngay sau khi nhập cảnh vào Úc.

Visa biên giới có thể thay thế cho các loại visa khác?

Visa biên giới không được thay thế cho các loại khác trong trường hợp đương đơn không xin được visa trước khi đến Úc.

Những trường hợp không đủ điều kiện để được cấp visa biên giới:

Đương đơn không thể nộp đơn xin visa biên giới nếu:
 • Đương đơn đang ở Úc hoặc đương đơn là công dân bất hợp pháp.
 • Đương đơn đã được cấp thị thực này trong vòng 5 năm qua với lý do tương tự lần trước đây, trừ khi đương đơn là con phụ thuộc của một công dân Úc.
 • Đương đơn có ý định nộp hồ sơ Subclass 866 Protection Visa cho tình trạng tị nạn.

Tin liên quan

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng các khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.