Menu

Cách xin trợ cấp khi mua ngôi nhà đầu tiên tại Úc

Hiện nay chính phủ Úc có chính sách “trợ cấp mua ngôi nhà đầu tiên” (gọi tắt là FHOG) để hỗ trợ người dân có thể sở hữu nhà trước tình hình giá bất động sản tăng trên khắp nước Úc.

Trợ cấp cho người mua ngôi nhà đầu tiên sẽ khác biệt theo từng tiểu bang, cụ thể:

Điều kiện để được hưởng trợ cấp này như sau:

Để xin trợ cấp mua nhà đầu tiên, quí vị có thể tự nộp đơn qua cơ quan liên quan tại tiểu bang hoặc liên hệ với Doslink để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất.

Doslink Migration & Investment

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.