Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ tháng 9/2019

4 tỉnh bang: PEI (Đảo Hoàng Tử), BC (British Columbia), Saskatchewan & Nova Scotia – Canada cập nhật điểm số trúng tuyển hồ sơ chương trình Doanh nhân đầu tư định cư Canada như sau:

1. PEI (Đảo Hoàng Tử)

 • Kết quả tuyển chọn gần nhất là ngày 19/09/2019
 • Điểm sàn đã tăng thêm 3 điểm (Lên 115) sau khi đã duy trì ở mức 112 với 3 phiên liên tiếp. Đây là điểm sàn cao nhất trong 6 tháng qua (Từ T3 đến T9)
 • Dự báo điểm sàn sẽ còn tiếp tục tăng trong ngắn hạn thể hiện qua việc các Khu vực đang tạm ngưng bảo lãnh cho những hồ sơ mới (Ngoại trừ Summerside còn tiếp tục bảo lãnh cho 1 số ngành nghề).
 • Đây sẽ là 1 khoảng lặng để các ứng viên mới chuẩn bị tốt hồ sơ và chờ thời điểm thuận lợi để nộp Thỉnh Nguyện Thư (Express of Interest - EOI) cho Tỉnh Bang. Vì vậy, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp và xác định thời điểm nộp hồ sơ mang tính chất quyết định và rất cần đến tư vấn chuyên sâu từ giới chuyên môn.​
 • Đợt xét tuyển hồ sơ kế tiếp sẽ rơi vào ngày Oct/17/2019
Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ, Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ tháng 9/2019, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

2. British Columbia

 • Kết quả tuyển chọn gần nhất là ngày 17/09/2019
 • Điểm sàn của "Base Category" đã tăng thêm 5 điểm (Đạt mức 115) sau 3 phiên giảm liên tiếp:
 • Đợt rút thăm 13/06: 117 điểm
 • Đợt rút thăm 30/07: 114 điểm
 • Đợt rút thăm 20/08: 110 điểm
 • Đợt rút thăm 17/09: 115 điểm
 • Điểm sàn của "Regional Pilot Program" đã giảm thêm 3 điểm (Chỉ cón 108):
 • Đợt rút thăm 13/06: 118 điểm (Đợt tuyển đầu tiên của chương trình sau khi kích hoạt vào giữa Tháng 3/2019)
 • Đợt rút thăm 30/07: 111 điểm
 • Đợt rút thăm 20/08: 111 điểm
 • Đợt rút thăm 17/09: 108 điểm

Điểm sàn 108 thực sự là một thông tin hết sức khích lệ cho những ứng viên có học thuật và ngoại ngữ tốt, có kinh nghiệm quản lý và không đòi hỏi tài sản cũng như vốn đầu tư quá lớn so với những chương trình khác.

Một yếu tố đáng lưu ý khác: Trước đây, Tỉnh Bang BC thường tuyển chọn hồ sơ (Draw) với tần suất 40-45 ngày/lần. Tuy nhiên, trong 2 phiên mới nhất thì lần sau chỉ cách lần trước không quá 30 ngày, cụ thể là đợt rút thăm ngày 17/09 so với đợt 20/08 và đợt 20/08 so với đợt 30/07. Đây cũng là một điểm tích cực vì hồ sơ sẽ có được nhiều cơ hội tham gia tuyển chọn hơn trong thời gian 6 tháng được lưu giữ trong bộ lọc hồ sơ (Pool).

Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ, Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ tháng 9/2019, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

3. Saskatchewan

 • Kết quả tuyển chọn gần nhất là ngày 05/09/2019
 • Như vậy, điểm sàn đã duy trì ở mức 120 trong 4 phiên liên tiếp (Đợt tháng 3, tháng 5, tháng 7 và tháng 9) với số hồ sơ trúng tuyển mỗi đợt dao động khá ổn định trong khoảng 39~45 hồ sơ)
 • Đợt xét tuyển hồ sơ kế tiếp sẽ rơi vào ngày 07/11/2019
Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ, Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ tháng 9/2019, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

4. Nova Scotia

 • Kết quả tuyển chọn gần nhất là ngày Sep/06/2019
 • Điểm sàn đã tăng thêm 3 điểm (Lên mức 113) tuy nhiên điều này có thể hiểu được vì khoảng cách giữa 2 lần tuyển hồ sơ lên đến 2.5 tháng (24/06 ~ 06/09) trong khi khoảng cách giữa các phiên trước là chỉ khoảng trên dưới một tháng (Các phiên Tháng 1, 2, 4, 5 và 6)
Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ, Canada cập nhật điểm trúng tuyển hồ sơ tháng 9/2019, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Cập nhật các tin tức mới nhất về chương trình định cư Canada diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.