Cập nhật điểm tuyển và thư mời

Visa định cư
Tay nghề & Đầu tư Úc

Cập nhật đến 09/01/2024

2023 - 2024

Tổng kết số lượng bảo lãnh bang visa 190/491

Chỉ tiêu bảo lãnh bang Visa tay nghề Úc – visa 190 & visa 491 đã xét cấp & còn lại tính đến 31/01/2024:
 Visa 190 Visa 491 
BangTổng chỉ tiêuBảo lãnh bang đã cấpBảo lãnh bang còn lại% còn lạiTổng chỉ tiêuBảo lãnh bang đã cấpBảo lãnh bang còn lại% còn lại
NSW2,6509921,65863%1,50097852235%
VIC2,7001,97672427%60037922137%
QLD90062627430%65031933151%
SA1,10083926124%1,20063256847%
WA1,5001,35614410%85071513516%
TAS60041918130%60028931152%
ACT60047612421%60041618431%
NT250237135%40029310727%
Tổng cộng10,3006,9213,37933%6,4004,0212,37937%

Tổng kết thư mời và điểm mời hồ sơ tay nghề Úc năm 2023 - 2024

Subclass T07 T08 T09 T10 T11 T12
Visa 189 0 0 0 0 0 8,300 thư mời (min 65 điểm)
Visa 491 – Family Sponsored 0 0 0 0 0 79 thư mời (min 65 điểm)
Tổng thư mời 0 0 0 0 0 8,379

Điểm mời tối thiểu theo ngành nghề

Bấm mở để xem chi tiết các ngành được mời
Occupation*189491
Audiologist6570
Child Care Centre Manager65N/A*
Chiropractor65N/A*
Clinical Haematologist65N/A*
Clinical Psychologist7090
Dermatologist80N/A*
Diagnostic and Interventional Radiologist65N/A*
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher6565
Educational Psychologist70N/A*
Emergency Medicine Specialist65N/A*
Endocrinologist95N/A*
General Practitioner65N/A*
Intensive Care Specialist65N/A*
Medical Diagnostic Radiographer6565
Medical Laboratory Scientist6575
Medical Oncologist65N/A*
Medical Practitioners nec6575
Medical Radiation Therapist65N/A*
Midwife6570
Neurosurgeon80N/A*
Nuclear Medicine Technologist65N/A*
Nurse Practitioner65N/A*
Obstetrician and Gynaecologist65N/A*
Occupational Therapist6570
Ophthalmologist80N/A*
Optometrist65N/A*
Orthopaedic Surgeon65N/A*
Orthotist or Prosthetist65N/A*
Osteopath65N/A*
Paediatrician65N/A*
Pathologist80N/A*
Physiotherapist6565
Plastic and Reconstructive Surgeon70N/A*
Podiatrist65N/A*
Psychiatrist65N/A*
Psychologists nec6565
Registered Nurse (Aged Care)6565
Registered Nurse (Child and Family Health)65N/A*
Registered Nurse (Community Health)65N/A*
Registered Nurse (Critical Care and Emergency)6565
Registered Nurse (Developmental Disability)70N/A*
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)6590
Registered Nurse (Medical Practice)65N/A*
Registered Nurse (Medical)6565
Registered Nurse (Mental Health)65N/A*
Registered Nurse (Paediatrics)6585
Registered Nurse (Perioperative)65N/A*
Registered Nurse (Surgical)65N/A*
Registered Nurses nec6565
Secondary School Teacher6570
Social Worker6570
Sonographer65N/A*
Special Education Teachers nec65N/A*
Special Needs Teacher65N/A*
Specialist Physician (General Medicine)65N/A*
Specialist Physicians nec65N/A*
Speech Pathologist6585
Surgeon (General)80N/A*
2022 - 2023

Tổng kết thư mời và điểm mời hồ sơ tay nghề Úc năm 2022 - 2023

Subclass T08 T10 T12 T05 Y2022-2023
Visa 189 12.200 thư mời (min 65 điểm) 11.982 thư mời (min 65 điểm) 35.000 thư mời (min 65 điểm) 7,353 thư mời (min 65 điểm) 66.535
Visa 491 – Family Sponsored 466 thư mời (min 65 điểm) 847 thư mời (min 65 điểm) 120 thư mời (min 65 điểm) 74 thư mời (min 65 điểm) 1.507
Tổng thư mời 12.666 12.829 35.120 7.427 68.042

Điểm mời tối thiểu theo ngành nghề

 189491
OccupationOffshoreOnshoreOffshoreOnshore
Audiologist656565N/A
Cardiothoracic SurgeonN/A75N/AN/A
Child Care Centre Manager6565N/A90
Chiropractor7065N/AN/A
Clinical Psychologist658090N/A
Diagnostic and Interventional Radiologist6565N/AN/A
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher65656570
Educational PsychologistN/A70N/AN/A
Emergency Medicine Specialist7565N/AN/A
Gastroenterologist6565N/AN/A
General Practitioner6565N/AN/A
Intensive Care Specialist7070N/AN/A
Medical Diagnostic Radiographer6565N/AN/A
Medical Laboratory Scientist65657090
Medical Practitioners nec65658575
Medical Radiation Therapist8580N/AN/A
Midwife656570N/A
Neurosurgeon80N/AN/AN/A
Nuclear Medicine Technologist6580N/AN/A
Nurse Practitioner65N/AN/AN/A
Obstetrician and GynaecologistN/A65N/AN/A
Occupational Therapist656585N/A
Optometrist7070N/AN/A
Organisational PsychologistN/A90N/AN/A
Orthotist or ProsthetistN/A65N/AN/A
OsteopathN/A75N/AN/A
Paediatrician7570N/AN/A
PathoN/A65N/AN/A
Physiotherapist65657075
Podiatrist6565N/AN/A
Psychiatrist6565N/AN/A
Psychologists nec6565N/AN/A
Radiation Oncologist8585N/AN/A
Registered Nurse (Aged Care)6565N/A85
Registered Nurse (Child and Family Health)6565N/AN/A
Registered Nurse (Community Health)6565N/AN/A
Registered Nurse (Critical Care and Emergency)656575N/A
Registered Nurse (Developmental Disability)N/A85N/AN/A
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)6565N/AN/A
Registered Nurse (Medical Practice)6565N/AN/A
Registered Nurse (Medical)656565N/A
Registered Nurse (Mental Health)656575N/A
Registered Nurse (Paediatrics)6565N/AN/A
Registered Nurse (Perioperative)6565N/AN/A
Registered Nurse (Surgical)6565N/A85
Registered Nurses nec65656565
Rheumatologist75N/AN/AN/A
Secondary School Teacher656570100
Sonographer657065N/A
Special Needs Teacher6565N/AN/A
Specialist Physician (General Medicine)9070N/AN/A
Specialist Physicians nec6565N/AN/A
Speech Pathologist6565N/AN/A
Surgeon (General)9065N/AN/A
Teacher of the Hearing Impaired65N/AN/AN/A
Thoracic Medicine SpecialistN/A75N/AN/A
Vascular SurgeonN/A65N/AN/A

 

Visa 189 Visa 491
Occupation Offshore Onshore Offshore Onshore
Accountant (General) 85 85 N/A N/A
Actuary 65 65 N/A N/A
Aeronautical Engineer 85 85 N/A N/A
Agricultural Consultant 85 85 N/A N/A
Agricultural Engineer 90 90 N/A N/A
Agricultural Scientist 90 85 N/A N/A
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 65 N/A N/A N/A
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 70 65 N/A N/A
Analyst Programmer 85 85 N/A N/A
Architect 85 85 N/A N/A
Artistic Director N/A 75 N/A N/A
Arts Administrator or Manager 65 70 N/A N/A
Audiologist 65 65 85 75
Automotive Electrician N/A 65 N/A N/A
Barrister 65 70 N/A N/A
Biochemist N/A 85 N/A N/A
Biomedical Engineer 85 85 N/A N/A
Biotechnologist 85 85 N/A N/A
Boat Builder and Repairer N/A 70 N/A N/A
Botanist N/A 100 N/A N/A
Bricklayer 65 65 N/A N/A
Cabinetmaker 65 65 N/A N/A
Cardiologist 85 N/A N/A N/A
Cardiothoracic Surgeon N/A 80 N/A N/A
Carpenter 65 65 N/A N/A
Carpenter and Joiner 65 65 N/A N/A
Cartographer 90 100 N/A N/A
Chef 65 65 N/A N/A
Chemical Engineer 85 85 N/A N/A
Chemist 85 85 N/A N/A
Child Care Centre Manager 65 65 N/A 75
Chiropractor 65 65 N/A N/A
Civil Engineer 85 85 N/A N/A
Civil Engineering Draftsperson 65 65 N/A N/A
Civil Engineering Technician 65 65 N/A N/A
Clinical Psychologist 70 65 N/A N/A
Computer Network and Systems Engineer 85 85 N/A N/A
Conservator N/A 85 N/A N/A
Construction Project Manager 65 65 N/A N/A
Dancer or Choreographer 65 80 N/A N/A
Dermatologist 70 N/A N/A N/A
Developer Programmer 85 85 N/A N/A
Diagnostic and Interventional Radiologist 80 65 N/A N/A
Diesel Motor Mechanic 65 65 N/A N/A
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 65 65 65 85
Economist 65 65 N/A N/A
Educational Psychologist N/A 85 N/A N/A
Electrical Engineer 85 85 N/A N/A
Electrical Engineering Draftsperson 65 65 N/A N/A
Electrical Engineering Technician 65 65 N/A N/A
Electrician (General) 65 65 N/A N/A
Electrician (Special Class) N/A 70 N/A N/A
Electronic Equipment Trades Worker 65 65 N/A N/A
Electronic Instrument Trades Worker (General) 65 65 N/A N/A
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 65 90 N/A N/A
Electronics Engineer 85 85 N/A N/A
Emergency Medicine Specialist 70 65 N/A N/A
Endocrinologist N/A 65 N/A N/A
Engineering Manager 65 65 N/A N/A
Engineering Professionals nec 90 85 N/A N/A
Engineering Technologist 85 85 N/A N/A
Environmental Consultant 90 85 N/A N/A
Environmental Engineer 85 85 N/A N/A
Environmental Manager 65 65 N/A N/A
Environmental Research Scientist 85 85 N/A N/A
Environmental Scientists nec N/A 85 N/A N/A
External Auditor 65 65 N/A N/A
Fitter (General) 65 65 N/A N/A
Fitter and Turner 70 N/A N/A
Fitter-Welder 70 70 N/A N/A
Food Technologist 85 85 N/A N/A
Forester N/A 85 N/A N/A
Gasfitter 65 N/A N/A N/A
General Practitioner 65 65 N/A N/A
Geotechnical Engineer 85 85 N/A N/A
Glazier N/A 75 N/A N/A
ICT Business Analyst 85 85 N/A N/A
ICT Security Specialist 85 85 N/A N/A
Industrial Engineer 85 85 N/A N/A
Intensive Care Specialist 65 65 N/A N/A
Internal Auditor 65 65 N/A N/A
Joiner N/A 70 N/A N/A
Land Economist 75 70 N/A N/A
Landscape Architect 85 85 N/A N/A
Life Scientist (General) 90 85 N/A N/A
Life Scientists nec 90 85 N/A N/A
Lift Mechanic 65 65 N/A N/A
Locksmith 80 80 N/A N/A
Management Accountant 85 85 N/A N/A
Management Consultant 65 65 N/A N/A
Marine Biologist N/A 85 N/A N/A
Materials Engineer 85 85 N/A N/A
Mechanical Engineer 85 85 N/A N/A
Medical Diagnostic Radiographer 65 65 N/A N/A
Medical Laboratory Scientist 85 85 N/A N/A
Medical Practitioners nec 65 65 110 N/A
Medical Radiation Therapist 70 70 N/A N/A
Metal Fabricator 65 65 N/A N/A
Metal Machinist (First Class) 65 65 N/A N/A
Metallurgist N/A 90 N/A N/A
Meteorologist N/A 90 N/A N/A
Microbiologist N/A 85 N/A N/A
Midwife 65 65 N/A N/A
Mining Engineer (excluding Petroleum) 85 85 N/A N/A
Motor Mechanic (General) 65 65 N/A N/A
Multimedia Specialist 85 85 N/A N/A
Music Director 70 N/A N/A N/A
Musician (Instrumental) 65 65 N/A N/A
Naval Architect 85 85 N/A N/A
Neurosurgeon N/A 65 N/A N/A
Nuclear Medicine Technologist 65 65 N/A N/A
Nurse Practitioner 70 N/A 85 N/A
Obstetrician and Gynaecologist 70 65 N/A N/A
Occupational Therapist 65 65 N/A N/A
Optometrist 65 70 N/A N/A
Organisational Psychologist 80 N/A N/A N/A
Orthotist or Prosthetist N/A 75 N/A N/A
Osteopath 75 75 N/A N/A
Other Spatial Scientist 90 90 N/A N/A
Otorhinolaryngologist N/A 85 N/A N/A
Paediatrician N/A 70 N/A N/A
Painting Trades Worker 65 65 N/A N/A
Panelbeater 70 65 N/A N/A
Pathologist 65 65 95 N/A
Petroleum Engineer 90 85 N/A N/A
Physicist 90 85 N/A N/A
Physiotherapist 65 65 80 N/A
Plastic and Reconstructive Surgeon 70 N/A N/A N/A
Plumber (General) 65 65 N/A N/A
Podiatrist 70 65 N/A N/A
Primary Health Organisation Manager 65 65 N/A N/A
Production or Plant Engineer 85 85 N/A N/A
Psychiatrist 80 65 N/A N/A
Psychologists nec 65 65 N/A 90
Quantity Surveyor 85 85 N/A N/A
Radiation Oncologist 85 80 N/A N/A
Radiocommunications Technician N/A 65 N/A N/A
Registered Nurse (Aged Care) 65 65 N/A 65
Registered Nurse (Child and Family Health) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Community Health) 65 65 70 N/A
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 65 65 80 N/A
Registered Nurse (Developmental Disability) 65 70 N/A N/A
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Medical Practice) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Medical) 65 65 65 85
Registered Nurse (Mental Health) 65 65 65 N/A
Registered Nurse (Paediatrics) 65 70 N/A N/A
Registered Nurse (Perioperative) 65 65 75 90
Registered Nurse (Surgical) 65 65 85 65
Registered Nurses nec 65 65 90 65
Roof Plumber N/A 80 N/A N/A
Secondary School Teacher 65 65 70 80
Sheetmetal Trades Worker N/A 70 N/A N/A
Shipwright 70 N/A N/A N/A
Social Worker 65 65 N/A 80
Software and Applications Programmers nec 85 85 N/A N/A
Software Engineer 85 85 N/A N/A
Solicitor 65 65 N/A N/A
Solid Plasterer N/A 70 N/A N/A
Sonographer 65 N/A 75 N/A
Special Needs Teacher 65 65 N/A N/A
Specialist Physician (General Medicine) 65 70 N/A N/A
Specialist Physicians nec 70 65 N/A N/A
Speech Pathologist 65 65 80 N/A
Statistician 65 65 N/A N/A
Structural Engineer 85 85 N/A N/A
Surgeon (General) 65 65 N/A N/A
Surveyor 90 85 N/A N/A
Systems Analyst 85 85 N/A N/A
Taxation Accountant 85 85 N/A N/A
Technical Cable Jointer N/A 70 N/A N/A
Telecommunications Engineer 85 85 N/A N/A
Telecommunications Field Engineer 65 65 N/A N/A
Telecommunications Network Engineer 85 85 N/A N/A
Telecommunications Network Planner 65 65 N/A N/A
Telecommunications Technical Officer or Technologist 65 65 N/A N/A
Tennis Coach 65 65 N/A N/A
Transport Engineer 90 85 N/A N/A
University Lecturer 65 65 65 95
Valuer 65 65 N/A N/A
Vascular Surgeon N/A 80 N/A N/A
Veterinarian 85 85 N/A N/A
Wall and Floor Tiler 65 65 N/A N/A
Welder (First Class) 65 65 N/A N/A
Welfare Centre Manager 80 N/A N/A N/A
Zoologist N/A 100 N/A N/A
Visa 189 Visa 491
Occupation Offshore Onshore Offshore Onshore
Aeronautical Engineer 65 N/A 65 N/A
Agricultural Consultant 65 N/A 70 N/A
Agricultural Engineer 65 N/A 90 N/A
Agricultural Scientist 65 N/A 65 N/A
Architect 65 N/A 65 N/A
Audiologist 65 70 65 80
Biochemist 65 N/A N/A N/A
Biomedical Engineer 65 N/A 65 N/A
Biotechnologist 65 N/A 75 N/A
Botanist 65 N/A 85 N/A
Cardiologist 85 N/A N/A N/A
Cartographer 65 N/A N/A N/A
Chemical Engineer 65 N/A 70 N/A
Chemist 65 N/A 65 N/A
Chiropractor 65 70 N/A N/A
Civil Engineer 65 N/A 65 N/A
Clinical Psychologist 85 65 N/A N/A
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 65 65 70 75
Electrical Engineer 65 N/A 65 N/A
Electronics Engineer 65 N/A 65 N/A
Emergency Medicine Specialist 80 65 N/A N/A
Endocrinologist N/A 90 N/A N/A
Engineering Professionals nec 65 N/A 70 N/A
Engineering Technologist 65 N/A 65 N/A
Environmental Consultant 65 N/A 75 N/A
Environmental Engineer 65 N/A 65 N/A
Environmental Research Scientist 65 N/A 95 N/A
Environmental Scientists nec 65 N/A N/A N/A
Food Technologist 65 N/A 70 N/A
Forester 65 N/A 75 N/A
Gastroenterologist 65 N/A N/A N/A
General Practitioner 65 65 N/A N/A
Geophysicist 65 N/A N/A N/A
Geotechnical Engineer 65 N/A N/A N/A
Hydrogeologist 65 N/A N/A N/A
Industrial Engineer 65 N/A 70 N/A
Intensive Care Specialist N/A 65 N/A N/A
Landscape Architect 65 N/A 100 N/A
Life Scientist (General) 65 N/A 70 N/A
Life Scientists nec 65 N/A 70 N/A
Marine Biologist 65 N/A 85 N/A
Materials Engineer 65 N/A 80 N/A
Mechanical Engineer 65 N/A 65 N/A
Medical Diagnostic Radiographer 65 65 N/A N/A
Medical Laboratory Scientist 65 N/A 70 N/A
Medical Oncologist 75 N/A N/A N/A
Medical Practitioners nec 65 65 N/A N/A
Medical Radiation Therapist N/A 90 N/A N/A
Metallurgist 65 N/A 70 N/A
Meteorologist 90 N/A N/A N/A
Microbiologist 65 N/A 80 N/A
Midwife 75 70 N/A N/A
Mining Engineer (excluding Petroleum) 65 N/A 75 N/A
Natural and Physical Science Professionals nec 80 N/A N/A N/A
Naval Architect 65 N/A N/A N/A
Neurologist 75 80 N/A N/A
Neurosurgeon N/A 65 N/A N/A
Nuclear Medicine Technologist 70 N/A N/A N/A
Nurse Practitioner 75 N/A N/A N/A
Obstetrician and Gynaecologist N/A 65 N/A N/A
Occupational Therapist 65 65 N/A N/A
Optometrist N/A 70 N/A N/A
Orthotist or Prosthetist N/A 70 N/A N/A
Osteopath N/A 70 N/A N/A
Other Spatial Scientist 65 N/A N/A N/A
Paediatrician N/A 65 N/A N/A
Pathologist 65 N/A N/A N/A
Petroleum Engineer 65 N/A 80 N/A
Physicist 65 N/A 90 N/A
Physiotherapist 65 65 80 N/A
Podiatrist 70 65 N/A N/A
Production or Plant Engineer 65 N/A 65 N/A
Psychiatrist 70 75 N/A N/A
Psychologists nec 65 65 N/A N/A
Quantity Surveyor 65 N/A 65 N/A
Registered Nurse (Aged Care) 65 65 N/A 70
Registered Nurse (Child and Family Health) 70 65 N/A N/A
Registered Nurse (Community Health) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 65 65 70 65
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) N/A 65 N/A N/A
Registered Nurse (Medical Practice) 65 65 90 N/A
Registered Nurse (Medical) 65 65 70 80
Registered Nurse (Mental Health) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Paediatrics) 70 65 N/A N/A
Registered Nurse (Perioperative) 65 65 N/A N/A
Registered Nurse (Surgical) 65 65 N/A 75
Registered Nurses nec 65 65 N/A 70
Renal Medicine Specialist N/A 80 N/A N/A
Secondary School Teacher 65 65 75 85
Social Worker 65 65 75 90
Sonographer 65 N/A N/A N/A
Special Education Teachers nec N/A 95 N/A N/A
Special Needs Teacher 65 80 N/A N/A
Specialist Physician (General Medicine) N/A 70 N/A N/A
Specialist Physicians nec 65 80 N/A N/A
Speech Pathologist 65 65 80 N/A
Structural Engineer 65 N/A 65 N/A
Surgeon (General) 65 80 N/A N/A
Surveyor 65 N/A 65 N/A
Transport Engineer 65 N/A 80 N/A
University Lecturer 65 65 65 65
Veterinarian 65 N/A N/A N/A
Zoologist 65 N/A N/A N/A
Visa 189 Visa 491
Occupation Offshore Onshore Offshore Onshore
Airconditioning and Mechanical Services Plumber 65 Not invited Not invited Not invited
Airconditioning and Refrigeration Mechanic 70 Not invited Not invited 75
Arts Administrator or Manager 65 Not invited Not invited 75
Audiologist 65 65 75 70
Automotive Electrician Not invited Not invited Not invited 75
Boat Builder and Repairer 75 Not invited Not invited Not invited
Bricklayer 65 Not invited Not invited Not invited
Cabinetmaker 65 Not invited Not invited Not invited
Cardiologist 65 Not invited Not invited Not invited
Carpenter 65 Not invited Not invited 85
Carpenter and Joiner 65 Not invited Not invited 75
Chef 65 Not invited Not invited 65
Child Care Centre Manager 65 Not invited Not invited 75
Chiropractor 65 70 Not invited Not invited
Civil Engineering Draftsperson 65 Not invited Not invited 65
Civil Engineering Technician 65 Not invited Not invited 65
Clinical Psychologist 65 70 Not invited Not invited
Construction Project Manager 65 Not invited Not invited 70
Dermatologist 70 Not invited Not invited Not invited
Diagnostic and Interventional Radiologist 65 65 Not invited Not invited
Diesel Motor Mechanic 65 Not invited Not invited 65
Drainer 70 Not invited Not invited 65
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher 65 65 75 70
Educational Psychologist 70 80 Not invited Not invited
Electrical Engineering Draftsperson 65 Not invited Not invited 65
Electrical Engineering Technician 65 Not invited Not invited 65
Electrician (General) 65 Not invited Not invited 65
Electronic Equipment Trades Worker 65 Not invited Not invited 65
Electronic Instrument Trades Worker (General) 65 Not invited Not invited 65
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) 65 Not invited Not invited 70
Emergency Medicine Specialist 70 65 Not invited Not invited
Engineering Manager 65 Not invited Not invited 80
Environmental Manager 65 Not invited Not invited 85
Fitter (General) 65 Not invited Not invited 65
Fitter-Welder 80 Not invited Not invited 75
Gasfitter 80 Not invited Not invited 70
General Practitioner 65 65 Not invited Not invited
Intensive Care Specialist 65 65 Not invited Not invited
Lift Mechanic 65 Not invited Not invited 85
Medical Diagnostic Radiographer 65 65 Not invited Not invited
Medical Oncologist 80 70 Not invited Not invited
Medical Practitioners nec 65 65 Not invited 110
Medical Radiation Therapist 70 70 Not invited Not invited
Metal Fabricator 70 Not invited Not invited 70
Metal Machinist (First Class) 65 Not invited Not invited 70
Midwife 65 65 Not invited 70
Motor Mechanic (General) 65 Not invited Not invited 65
Neurosurgeon 65 Not invited Not invited Not invited
Nuclear Medicine Technologist 65 65 Not invited Not invited
Nurse Practitioner 70 Not invited Not invited 85
Obstetrician and Gynaecologist 75 75 Not invited Not invited
Occupational Therapist 65 65 90 70
Optometrist 65 70 Not invited Not invited
Organisational Psychologist 80 Not invited Not invited Not invited
Orthotist or Prosthetist 80 70 Not invited Not invited
Osteopath 65 75 Not invited Not invited
Paediatrician 65 70 Not invited Not invited
Painting Trades Worker 65 Not invited Not invited 70
Panelbeater 70 Not invited Not invited Not invited
Pathologist Not invited 65 Not invited 95
Physiotherapist 65 65 Not invited 65
Plastic and Reconstructive Surgeon 70 65 Not invited Not invited
Plumber (General) 65 Not invited Not invited 80
Podiatrist 70 65 80 80
Primary Health Organisation Manager 65 Not invited Not invited Not invited
Psychiatrist 75 65 Not invited Not invited
Psychologists nec 65 65 90 Not invited
Radiocommunications Technician 65 Not invited Not invited 75
Registered Nurse (Aged Care) 65 65 65 65
Registered Nurse (Child and Family Health) 65 65 Not invited Not invited
Registered Nurse (Community Health) 65 65 75 65
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) 65 65 70 65
Registered Nurse (Developmental Disability) 65 70 Not invited Not invited
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) 65 65 70 90
Registered Nurse (Medical Practice) 65 65 75 75
Registered Nurse (Medical) 65 65 70 70
Registered Nurse (Mental Health) 65 65 Not invited 85
Registered Nurse (Paediatrics) 65 65 Not invited Not invited
Registered Nurse (Perioperative) 65 65 80 70
Registered Nurse (Surgical) 65 65 Not invited 65
Registered Nurses nec 65 65 65 70
Secondary School Teacher 65 65 65 70
Small Engine Mechanic Not invited Not invited Not invited 75
Social Worker 65 65 70 65
Solid Plasterer 65 Not invited Not invited Not invited
Sonographer 65 80 Not invited Not invited
Special Education Teachers nec 65 Not invited Not invited 85
Special Needs Teacher 65 70 Not invited 75
Specialist Physician (General Medicine) 65 70 Not invited Not invited
Specialist Physicians nec 70 90 Not invited Not invited
Speech Pathologist 70 65 Not invited 75
Stonemason Not invited Not invited Not invited 65
Telecommunications Field Engineer 65 Not invited Not invited Not invited
Telecommunications Network Planner 65 Not invited Not invited Not invited
Telecommunications Technical Officer or Technologist 70 Not invited Not invited 70
Tennis Coach 65 Not invited Not invited 85
University Lecturer 65 65 75 65
Urologist 65 Not invited Not invited Not invited
Veterinarian 65 65 Not invited Not invited
Wall and Floor Tiler 65 Not invited Not invited Not invited
Welder (First Class) 65 Not invited Not invited 65
Welfare Centre Manager 70 Not invited Not invited Not invited
Zoologist 70 65 Not invited Not invited
Cardiothoracic Surgeon Not invited 80 Not invited Not invited
Endocrinologist Not invited 65 Not invited Not invited
Gastroenterologist Not invited 65 Not invited Not invited
Neurologist Not invited 75 Not invited Not invited
Ophthalmologist Not invited 85 Not invited Not invited
Orthopaedic Surgeon Not invited 95 Not invited Not invited
Otorhinolaryngologist Not invited 80 Not invited Not invited
Paediatric Surgeon Not invited 75 Not invited Not invited
Radiation Oncologist Not invited 80 Not invited Not invited
Renal Medicine Specialist Not invited 85 Not invited Not invited
Rheumatologist Not invited 70 Not invited Not invited
Surgeon (General) Not invited 65 Not invited Not invited
2021 - 2022

Tổng kết thư mời và điểm mời tối thiểu hồ sơ tay nghề Úc năm 2021 - 2022

Subclass Tháng 7/2021 Tháng 10/2021 Tháng 01/2022 Tháng 04/2022 Năm 2021-2022
Visa 189 250 thư mời (min 80 điểm) 200 thư mời (min 90 điểm) 200 thư mời (min 90 điểm) 1.000 thư mời (min 85 điểm) 1.650 thư mời
Visa 491 – Family Sponsored 500 thư mời (min 65 điểm) 200 thư mời (min 80 điểm) 200 thư mời (min 80 điểm) 500 thư mời (min 65 điểm) 1.400 thư mời
Tổng thư mời 750 400 400 1.500 3.050

Quản lý Nhà hàng – Khách sạn

1 năm kinh nghiệm
IELTS 5.5
Cao đẳng trở lên
Graphic Design - làm việc tại British Columbia / Ontario

Thiết kế đồ họa

3 năm kinh nghiệm
IELTS 6.0 từng kỹ năng
Cử nhân trở lên
Data Analyst - làm việc tại British Columbia

Phân tích dữ liệu

3 năm kinh nghiệm cấp quản lý
IELTS 6.0 từng kỹ năng
Cử nhân trở lên

Giáo viên mầm non

1 năm kinh nghiệm
IELTS 5.0
Cao đẳng trở lên

Đầu bếp

1 năm kinh nghiệm
IELTS 4.0
Chứng chỉ nghề

Làm bánh

1 năm kinh nghiệm
IELTS 4.0
Chứng chỉ nghề

Quản lý dịch vụ ăn uống

1 năm kinh nghiệm
IELTS 4.0
Trung cấp trở lên

Quản lý bán lẻ

1 năm kinh nghiệm
IELTS 5.0
Cao đẳng trở lên

Giám sát bán hàng

1 năm kinh nghiệm
IELTS 4.0
Trung cấp trở lên

Nhân viên văn phòng

1 năm kinh nghiệm
IELTS 5.0
Cao đẳng trở lên

Nhân viên Kế toán

1 năm kinh nghiệm
IELTS 5.0
Cao đẳng trở lên

Thiết kế Web

1 năm kinh nghiệm
IELTS 6.0
Cao đẳng trở lên
Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

N… Vũ
Visa 489 – English Teacher
Read More
“Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình, cống hiến của Luật sư khi hướng dẫn tôi lộ trình và cách thức chuẩn bị hồ sơ tốt nhất để tôi có thể tiếp cận với loại visa 489, cũng như sự chuyên nghiệp của Doslink khi bình tĩnh đối phó với khó khăn và tạo điều kiện để tôi phát huy hết khả năng thực sự của mình trong hồ sơ.”
Mr. Đỗ
Visa 489 – Graphic Designer
Read More
“Kết quả visa 489 vừa đạt được là kết quả tuyệt vời với vợ chồng mình, vợ chồng mình rất vui mừng và xin cảm ơn mọi người ở Doslink. Thái độ tận tình, thân thiện của tất cả mọi người ở Doslink làm mình cảm thấy thực sự thoải mái và tin tưởng. Mình đã không ngần ngại giới thiệu Doslink với bạn bè và người thân.

Doslink sẽ là một lựa chọn chắc chắn không hối tiếc.”
Ms. P… Nguyễn
Visa 489 – Marketing Specialist
Read More
“Lúc nhờ anh [Hayden Đỗ] làm cho hồ sơ skilled visa, mình nhắn ãnh như sau: anh cứ thong thả làm, vì thời điểm hiện tại em chưa muốn đi gấp …

Tháng 09/2017 nộp hồ sơ, tháng 09/2018 đã có visa, tháng 12/2018 phải bay đi activate visa. Fast and Furious …toàn tập”
Ms. T
Visa 494 – Marketing Specialist
Read More
“Khi bạn chọn một luật sư di trú, tiêu chí quan trọng nhất là họ có thể giúp mình lấy visa thành công, nhưng những yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng, đó là sự chuyên nghiệp, sự tận tâm, chi phí hợp lý, và có thể sẵn sàng kết nối những khi bạn cần, tạo cho bạn niềm tin lớn và biết mình đang ở đâu trong toàn bộ quy trình hồ sơ. Tất cả điều đó, mình đều tìm thấy ở Luật sư Hoàng.”
Ms. T. Trần
Visa 491 – Recruitment Consultant
Read More
“Cảm ơn team Dosklink nhiều, mọi việc đến ngoài sức tưởng tượng. Chị may mắn gặp được team ủng hộ và củng cố tinh thần rất nhiều, điều này là quan trọng nhất đóng góp vào sự thành công trong hồ sơ của gia đình chị. Team quá PRO, cảm ơn team rất nhiều.”

Về Doslink Migration & Investment

Doslink là cầu nối uy tín đưa Quý khách hàng đến tương lai thịnh vượng, an toàn.

Chúng tôi có văn phòng và luật sư cùng đội ngũ tư vấn tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Úc để thuận tiện hỗ trợ khách hàng thủ tục xin visa định cư, bước đầu ổn định cuộc sống, triển khai kế hoạch đầu tư kinh doanh ở đất nước mới.

Chuyên Gia Di Trú riêng của Doslink cũng là Chủ tịch công ty Doslink Migration & Investment hiện đang sinh sống và làm việc tại trụ sở Melbourne, từng có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư kinh doanh Việt Nam, sẽ trực tiếp hướng dẫn và giải trình hồ sơ định cư đầu tư cho mỗi Khách hàng của Doslink.

Từ khi thành lập, Doslink đã được đặt trọng tâm phát triển trên nền tảng bao gồm các giá trị cốt lõi:

Để luôn minh bạch, trung thực với khách hàng, trung thực với bản thân và nội bộ Doslink từ cấp lãnh đạo đến nhân viên. Vì thế, Doslink luôn đem lại cho khách hàng dịch vụ tư vấn, giải pháp định cư, đầu tư và kết quả tốt nhất với chi phí phù hợp nhất. Chính trực cũng là giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Doslink, giúp Doslink phát triển và trường tồn.

Để luôn tận lực và tận tuỵ với hồ sơ từng khách hàng, chúng tôi – Doslink xem hồ sơ mỗi khách hàng như hồ sơ của người thân, mỗi khách hàng như vậy đều được chăm sóc chu đáo, và chăm sóc trực tiếp từ hai sáng lập viên.

Để giải trình hồ sơ cho khách hàng tối ưu nhất và có tỷ lệ thành công ở mức cao nhất, Doslink cần có chuyên môn giỏi về di trú, dày dạn kinh nghiệm và thật sự thấu hiểu về môi trường kinh doanh, luật pháp và thuế địa phương Việt Nam.

Tư vấn di trú của Doslink là ông Hayden Đỗ, là Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành của Doslink Migration & Investment, Australia.

Giấy phép tư vấn di trú

MARN 1790547 – do MARA (Migration Agents Registration Authority – Cơ Quan Quản Lý Tư Vấn Di Trú của Úc) cấp cho hoạt động tư vấn di trú và định cư Úc.

LIA 201700331 – cấp bởi Cơ Quan Quản Lý Di Trú New Zealand IAA (Immigration Advisers Authority) cho hoạt động tư vấn di trú và định cư New Zealand.

Học vị & bằng cấp

Cao học ngành Luật Di Trú Úc, Victoria University, Australia.
Thạc Sỹ CNTT, University of Canberra, Australia.
Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh CFVG, Việt Nam.

Tư vấn trực tiếp

Thân chủ sẽ được tư vấn di trú Úc của Doslink hướng dẫn và tư vấn trực tiếp việc chuẩn bị hồ sơ, chọn lựa phương án kinh doanh, hoà nhập môi trường định cư tại Úc.

Am hiểu Úc và Việt Nam

Từng sống, kinh doanh nhiều năm tại Úc và Việt Nam. Ông rất am hiểu môi trường kinh doanh của 02 nước, có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm để hỗ trợ thân chủ trong nhiều tình huống khác nhau.

Tận tâm, chuyên nghiệp

Là người tận tâm, và chuyên nghiệp trong công tác tư vấn di trú của mình.

Đã thực hiện hơn 110 hồ sơ thành công

Tư vấn di trú Doslink đã hiện thực hoá thành công kế hoạch định cư của hơn 110 gia đình doanh nhân, nhà đầu tư, các quản lý, chuyên viên tay nghề cao

  • Visa 132AHậu kiểm sau 2 năm
  • Tiểu bangAdelaide – Nam Úc, Australia
  • Hoàn tất10/09/2020


Đây là câu chuyện sang Úc định cư kinh doanh của anh M… Trần cùng với Doslink, người đã có được visa 132A vào ngày 02/08/2017, thời gian cấp visa trong 6 tháng 7 ngày kể từ khi Doslink nộp hồ sơ lên Bộ Di Trú.

(xem thêm https://doslink.com.vn/visa-132a-dinh-cu-uc-dien-doanh-nhan-tai-nang-mr-minh-tran-hn/)

Sau khi có visa 132A, Anh M… và gia đình đã sang Adelaide, Nam Úc định cư vào đầu năm 2018 để nhanh chóng ổn định cuộc sống mới, kịp vào năm học mới cho các con tại Adelaide. Và cũng gấp rút thực hiện cam kết đầu tư kinh doanh gắn liền với visa và hoàn thành hồ sơ hậu kiểm 132A với chính phủ Úc.

Lĩnh vực kinh doanh anh M… chọn là xuất khẩu hàng nông sản Nam Úc về Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ và cùng anh thực hiện các công việc:

  • Sắp xếp gặp gỡ với Sở Di Trú (Immigration SA) để kết nối với các đầu mối doanh nghiệp tại Nam Úc, tìm chọn sản phẩm nông sản xuất khẩu phù hợp về Việt Nam.
  • Kết nối với Sở Di Trú Nam Úc khi cần thiết để giải quyết các thắc mắc, hoặc cần tư vấn trong quá trình kinh doanh để đạt điều kiện visa 132A tại đây.
  • Đội ngũ Doslink tại Úc thường xuyên phân tích, tư vấn kinh doanh, tính toán hàm lượng giá trị cộng thêm của doanh nghiệp đương đơn vào sản phẩm Nam Úc để chứng minh sự đóng góp vào Bang, và tiềm năng tiếp tục đóng góp trong tương lai.

Đúng sau hai năm kinh doanh tại Nam Úc, Tư Vấn Di Trú của Doslink đã nộp hồ sơ hậu kiểm visa 132A của anh M… vào tháng 03/2020, và kết quả hậu kiểm được Bộ Di Trú Úc chấp thuận chỉ trong vòng 06 tháng (so với trung bình từ 12-18 tháng), một thời gian xét duyệt kỉ lục đặc biệt trong thời điểm đại dịch Covid-19 này.

Hậu kiểm thành công visa 132A của anh M… Trần có vào ngày 10/09/2020, là niềm hạnh phúc của cả Doslink và gia đình anh M… Trần.

Kết thúc một chặn đường định cư tốt đẹp, chúng tôi thân chúc anh và gia đình có nhiều sức khoẻ, may mắn và có cuộc sống mới với các con tại Úc nhiều niềm vui.

Doslink Migration & Investment

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.

CHIẾN LƯỢC DI TRÚ ÚC

Ban hành ngày 11.12.2023

Đăng ký nhận Bản cập nhật Chiến lược di trú Úc
Chính sách làm việc và định cư tay nghề
Chính sách du học & sau tốt nghiệp.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.