Cập nhật chính sách visa tay nghề 190/491 tháng 06/2021 – Điều kiện bảo lãnh bang Victoria, Queensland, New South Wales và Tây Úc

Hiện nay, các đương đơn nộp hồ sơ tay nghề Úc từ Việt Nam gần như không thể theo đuổi dòng visa 189 (Tay nghề độc lập) bởi các lý do sau:
 • Chính phủ Úc cắt giảm chỉ tiêu visa 189 (giảm hơn 65%). Xem thêm tại link
 • Chỉ tiêu giảm với số lượng hồ sơ tăng khiến mức độ cạnh tranh rất cao, điểm tuyển hồ sơ lên đến hơn 90 điểm.
 • Chính phủ Úc xét cấp visa 189 với số lượng rất ít trong 12 tháng gần nhất, trừ khi đương đơn thuộc lĩnh vực quan trọng (như y khoa, chăm sóc sức khoẻ, cơ sở hạ tầng, …)

Đợt mời hồ sơ

Số lượng thư mời

nộp hồ sơ của visa 189

Tháng 07/2020

500

Tháng 08/2020

110

Tháng 09/2020

350

Tháng 10/2020

30

Tháng 11/2020

0

Tháng 12/2020

0

Tháng 01/2021

200

Tháng 02/2021

0

Tháng 03/2021

0

Tháng 04/2021

500

Tổng cộng

1,690

 

Thay vào đó, các đương đơn tay nghề nộp hồ sơ từ ngoài Úc chỉ có thể đuổi các dòng visa 190 và 491 – là dòng visa yêu cầu phải có tiểu bang/vùng lãnh thổ bảo lãnh. Để có thể xin được bảo lãnh tiểu bang thành công, đương đơn cần thoả mãn điều kiện của tiểu bang cho từng dòng (stream) cụ thể. Hiện nay, mỗi tiểu bang đều có những dòng nhất định với điều kiện xét cấp bảo lãnh khác nhau, chỉ khi đương đơn đáp ứng các điều kiện tiểu bang đưa ra, đương đơn mới có thể nộp thỉnh nguyện thư để xin xét cấp bảo lãnh cho visa 190/491.

Cùng xem qua chính sách xét cấp bảo lãnh visa 491/190 của 4 tiểu bang lớn nhất Úc:

1. New South Wales (Sydney)

New South Wales (NSW) vẫn tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh cho visa 190, tuy nhiên tính cạnh tranh của chương trình cực kỳ gay gắt bởi số lượng chỉ tiêu rất hạn chế. Bang NSW yêu cầu đương đơn phải đang sinh sống ở NSW tại thời điểm nộp hồ sơ và ngành nghề của đương đơn cần thuộc danh sách 39 ngành nghề theo quy định của tiểu bang, như Biomedical Engineer, Registered Nurse, Business Analyst, Developer Programmer, Security Specialist, Electrical Engineering Draftsperson, …
Đối với dòng visa 491, NSW vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xin bảo lãnh bang, mỗi khu vực (region) sẽ tiếp nhận các ngành nghề khác nhau. Hiện NSW chỉ tiếp nhận hồ sơ visa 491 cho 2 dòng chính:
 • Đang sống và làm việc tại regional NSW: đương đần cần phải sống và làm việc đúng chuyên ngành ít nhất 12 tháng tại khu vực regional NSW, kèm theo một số điều kiện phụ.
 • Đã hoàn tất khoá học tại regional NSW: đương đơn cần tốt nghiệp tại một trường ở khu vực regional NSW trong 24 tháng gần nhất kèm một số điều kiện phụ.

2. Victoria (Melbourne)

Victoria hiện đã hoàn tất đợt xét cấp bảo lãnh bang cuối cùng cho visa 190/491 vào ngày 21/05/2021 và sẽ chỉ mở lại cổng hồ sơ khi năm tài khoá 2021 – 2022 bắt đầu. Trước đó, tiểu bang chỉ ưu tiên xét cấp bảo lãnh cho các đương đơn đang làm việc trong các lĩnh vực như: chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu y khoa, khoa học đời sống (life sciences), …

Để xét cấp bảo lãnh bang cho visa 190, bang Victoria yêu cầu đương đơn đã sống và làm việc đúng chuyên ngành ít nhất 6 tháng tại tiểu bang
Với visa 491, bang Victoria yêu cầu đương đơn đã sống và làm việc đúng chuyên ngành ít nhất 3 tháng tại các regions của Victoria, như: Geelong, Glenelg, Bendigo, Ballarat, Latrobe…

3. Queensland (Brisbane)

Hiện nay, bang Queensland không tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh từ các đương đơn đang ở ngoài Úc. Đối với đương đơn đang ở tại Úc, bang Queensland chỉ tiếp nhận hồ sơ các cho dòng sau đây:

 • Đang sống và làm việc tại Queensland:

Với dòng visa 190, bang Queensland chỉ tiếp nhận đương đơn thuộc 19 ngành nghề trong danh sách ưu tiên (PMSOL) năm 2020 – 2021 và yêu cầu đương có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc chuyên ngành cùng với hợp đồng lao động cho 12 tháng tiếp theo.

Với dòng visa 491, Queensland không quy định danh sách ngành nghề cụ thể, nhưng tiểu bang yêu cầu đương đơn cần có ngành nghề thuộc 6 lĩnh vực trọng yếu theo quy định của tiểu bang. Ngoài ra, đương đơn cần có ít nhất 3 tháng kinh nghiệm làm việc chuyên ngành và hợp đồng lao động cho 12 tháng tiếp theo.

Hiện nay chương trình visa 190/491 thông thường của bang Queensland đã tạm đóng từ tháng 04/2021, tiểu bang chưa thông báo chính xác thời gian dự kiến sẽ mở lại

 • Mua lại và điều hành doanh nghiệp nhỏ tại Queensland (491 SBO QLD):

Visa 491 SBO Queensland là chương trình duy nhất hiện vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ bởi bang Queensland. Từ 01/04/2021, Queensland đã bắt đầu áp dụng một số điều chỉnh cho dòng visa này liên quan đến doanh nghiệp mua lại.

 • Western Australia – Tây Úc (Perth)

Bang Tây Úc hiện nay vẫn nhận hồ sơ xin bảo lãnh bang visa 190/491 đối với đương đơn đang ở tại Úc, không tiếp nhận hồ sơ của đương đơn đang ở ngoài Úc. Cụ thể, tiểu bang chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 2 dòng sau:

 • Đã học và tốt nghiệp tại Tây Úc: đương đơn cần có ngành nghề thuộc danh sách GOL (Graduate Occupation List) của bang Tây Úc, ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc chuyên ngành hoặc hợp đồng lao động toàn thời gian còn hiệu lực ít nhất 6 tháng.
 • Chương trình thông thường: đương đơn cần có ngành nghề thuộc danh sách WASMOL (Western Australia Skilled Migration Occupation List) của bang Tây Úc, ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc chuyên ngành tại Úc (hoặc 3 năm nếu kinh nghiệm tích luỹ ngoài nước Úc) và hợp đồng lao động toàn thời gian cho 12 tháng tiếp theo.

Có thể thấy, 4 tiểu bang lớn nhất Úc gần như không còn tiếp nhận hồ sơ của các đương đơn không có lịch sử học tập hoặc kinh nghiệm làm việc tại tiểu bang. 4 tiểu bang/vùng lãnh thổ còn lại cũng có chính sách tương tự, một số tiểu bang vẫn chấp nhận các đương đơn chưa có kinh nghiệm làm việc nếu đương đơn từng có lịch sử học tập trên 12 tháng tại tiểu bang.

Như vậy, hầu hết các tiểu bang đều chỉ tiếp nhận hồ sơ của các ứng đơn đã có lịch sử học tập tại Úc và hiện đang ở Úc, dẫn đến việc các đương đơn nộp từ các quốc gia khác như Việt Nam gần như không có cơ hội nhận được bảo lãnh bang cho visa 190/491, nhất là với các ngành nghề “khó định cư”, như:

 • Marketing Manager, Advertising Manager
 • Sales & Marketing Manager, Account Manager, Business Development Manager
 • Cafe & Restaurant Manager, Hotel Manager
 • Supply & Distribution Manager, Production Manager, Quality Assurance Manager
 • Finance Manager, Chief Accountant
 • Project Manager, Human Resources Manager, …

Visa 491/190 MINT là giải pháp tối ưu cho đối tượng thuộc các ngành nghề “khó” và đang ở Việt Nam, bởi các ưu thế:

 • Đương đơn có thể tham gia vào danh sách ưu tiên định cư của bang Bắc Úc, nhiều ngành nghề hơn so với các tiểu bang khác.

No.

Occupation

1

Accommodation and hospitality managers (nec)

2

Accountant (general)

  

3

Aeroplane pilot

4

Agricultural scientist

5

Airconditioning and refrigeration mechanic

6

Aircraft maintenance engineer (avionics)

7

Aircraft maintenance engineer (mechanical)

8

Anaesthetist

9

Analyst programmer

10

Aquaculture farmer

11

Arborist

12

Architectural draftsperson

13

Arts administrator or manager

14

Audiologist

15

Automotive electrician

16

Baker

17

Beef cattle farmer

18

Butcher or small goods maker

19

Cabinetmaker

20

Cabler (data and telecommunications)

21

Cafe or restaurant manager

22

Camera operator (film, television or video)

23

Caravan park and camping ground manager

24

Cardiologist

25

Carpenter

26

Carpenter and joiner

27

Chef

28

Child care centre manager

29

Chiropractor

30

Civil engineer

31

Civil engineering draftsperson

32

Clinical coder

33

Clinical psychologist

34

Community arts worker

35

Community worker

36

Computer network and system engineer

37

Conference and event organiser

38

Construction estimator

39

Construction project manager

40

Contract administrator

41

Cook

42

Corporate services manager

43

Counsellors (nec)

44

Customer service manager

45

Dental specialist

46

Dental technician

47

Dental therapist

48

Dentist

49

Dermatologist

50

Developer programmer

51

Diagnostic and interventional radiologist

52

Diesel motor mechanic

53

Disabilities services officer

54

Diversional therapist

55

Driving instructor

56

Drug and alcohol counsellor

57

Early childhood (pre-primary school) teacher

58

Education adviser

59

Education managers (nec)

60

Educational psychologist

61

Electrical engineer

62

Electrical engineering technician

63

Electrical linesworker

64

Electrician (general)

65

Electronic instrument trades worker (general)

66

Electronic instrument trades worker (special class)

67

Electronics engineer

68

Emergency medicine specialist

69

Engineering manager

70

Engineering professionals (nec)

71

Enrolled nurse

72

Environmental consultant

73

Environmental health officer

74

Environmental research scientist

75

Facilities manager

76

Family and marriage counsellor

77

Family support worker

78

First aid trainer

79

Fitter (general)

80

Fitter and turner

81

Fitter-welder

82

Fruit or nut grower

83

Gas or petroleum operator

84

Gasfitter

85

General practitioner

86

Geologist

87

Geophysicist

88

Geotechnical engineer

89

Glazier

90

Graphic designer

91

Hairdresser

92

Hardware technician

93

Health and welfare services managers (nec)

94

Health promotion officer

95

Hospital pharmacist

96

Hotel or motel manager

97

Human resource advisor

98

Human resource manager

99

ICT business analyst

100

ICT managers (nec)

101

ICT project manager

102

ICT security specialist

103

ICT support engineer

104

ICT systems test engineer

105

Insurance agent

106

Intensive care specialist

107

Interior designer

108

Interpreter

109

Joiner

110

Landscape gardener

111

Librarian

112

Management accountant

113

Marketing specialist

114

Mechanical engineer

115

Mechanical engineering draftsperson

116

Medical diagnostic radiographer

117

Medical oncologist

118

Metal fabricator

119

Metallurgical or materials technician

120

Metallurgist

121

Middle school teacher (AUS) / intermediate school teacher (NZ)

122

Midwife

123

Mine deputy

124

Mining engineer (excluding petroleum)

125

Mixed crop farmer

126

Motor mechanic (general)

127

Motorcycle mechanic

128

Neurologist

129

Neurosurgeon

130

Nurse manager

131

Nurse practitioner

132

Obstetrician and gynaecologist

133

Occupational health and safety adviser

134

Occupational therapist

135

Ophthalmologist

136

Optometrist

137

Organisation and methods analyst

138

Orthopaedic surgeon

139

Other spatial scientist

140

Otorhinolaryngologist

141

Paediatrician

142

Panelbeater

143

Pastrycook

144

Pathologist

145

Petroleum engineer

146

Pharmacy technician

147

Physiotherapist

148

Plumber (general)

149

Pressure welder

150

Primary school teacher

151

Production manager (forestry)

152

Production manager (mining)

153

Program or project administrator

154

Property manager

155

Psychiatrist

156

Psychologists (nec)

157

Quality assurance manager

158

Recruitment consultant

159

Registered nurse (aged care)

160

Registered nurse (child and family health)

161

Registered nurse (community health)

162

Registered nurse (critical care and emergency)

163

Registered nurse (developmental disability)

164

Registered nurse (disability and rehabilitation)

165

Registered nurse (medical practice)

166

Registered nurse (medical)

167

Registered nurse (mental health)

168

Registered nurse (paediatrics)

169

Registered nurse (perioperative)

170

Registered nurse (surgical)

171

Registered nurses (nec)

172

Renal medicine specialist

173

Resident medical officer

174

Retail pharmacist

175

Sales and marketing manager

176

Secondary school teacher

177

Sheetmetal trades worker

178

Ship’s master

179

Small engine mechanic

180

Social professionals (nec)

181

Social worker

182

Software engineer

183

Solicitor

184

Sonographer

185

Sound technician

186

Special education teachers (nec)

187

Specialist managers (nec) except:

188

(a) ambassador; or

189

(b) archbishop; or

190

(c) bishop

191

Specialist physician (general medicine)

192

Specialist physicians (nec)

193

Speech pathologist

194

Student counsellor

195

Supply and distribution manager

196

Surgeon (general)

197

Surveying or spatial science technician

198

Surveyor

199

Swimming coach or instructor

200

Systems administrator

201

Systems analyst

202

Teacher of English to speakers of other languages

203

Teacher of the hearing impaired

204

Technical director

205

Telecommunications engineer

206

Telecommunications linesworker

207

Telecommunications network engineer

208

Thoracic medicine specialist

209

Translator

210

Valuer

211

Vegetable grower (AUS) / market gardener (NZ)

212

Vehicle painter

213

Veterinarian

214

Veterinary nurse

215

Video producer

216

Vocational education teacher

217

Welder (first class)

218

Welfare centre manager

219

Welfare worker

220

Workplace relations adviser

221

Youth worker

 • Chỉ cần 50 đến 60 điểm di trú là có thể nộp hồ sơ visa tạm trú (visa 491) hoặc thường trú (visa 190)
 • Chương trình duy nhất vẫn tiếp nhận hồ sơ nộp bên ngoài Úc 
 • Không yêu cầu đương đơn phải có ngành nghề thuộc lĩnh vực trọng yếu (critical list) 
 • Xét cấp bảo lãnh chỉ trong 1-2 tháng, phù hợp cho những đương đơn đã cận ngày mất điểm tuổi.
Xem thêm về visa 491/190 MINT – Tay nghề kết hợp đầu tư tài chính 515,000 AUD tại Bắc Úc tại link

Liên hệ Doslink ngay hôm nay để nghiên cứu hồ sơ và tư vấn lô trình định cư Úc tối ưu nhất.

Phản hồi của Khách hàng
Khách hàng nói gì?
N… Vũ
Visa 489 – English Teacher
Read More
“Tôi đánh giá cao sự nhiệt tình, cống hiến của Luật sư khi hướng dẫn tôi lộ trình và cách thức chuẩn bị hồ sơ tốt nhất để tôi có thể tiếp cận với loại visa 489, cũng như sự chuyên nghiệp của Doslink khi bình tĩnh đối phó với khó khăn và tạo điều kiện để tôi phát huy hết khả năng thực sự của mình trong hồ sơ.”
Mr. Đỗ
Visa 489 – Graphic Designer
Read More
“Kết quả visa 489 vừa đạt được là kết quả tuyệt vời với vợ chồng mình, vợ chồng mình rất vui mừng và xin cảm ơn mọi người ở Doslink. Thái độ tận tình, thân thiện của tất cả mọi người ở Doslink làm mình cảm thấy thực sự thoải mái và tin tưởng. Mình đã không ngần ngại giới thiệu Doslink với bạn bè và người thân.

Doslink sẽ là một lựa chọn chắc chắn không hối tiếc.”
Ms. P… Nguyễn
Visa 489 – Marketing Specialist
Read More
“Lúc nhờ anh [Hayden Đỗ] làm cho hồ sơ skilled visa, mình nhắn ãnh như sau: anh cứ thong thả làm, vì thời điểm hiện tại em chưa muốn đi gấp …

Tháng 09/2017 nộp hồ sơ, tháng 09/2018 đã có visa, tháng 12/2018 phải bay đi activate visa. Fast and Furious …toàn tập”