Menu

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ đầu tư định cư Tỉnh bang Saskatchewan tháng 07/2022

Tỉnh Bang Saskatchewan tiến hành đợt draw thứ tư của năm 2022 cho Chương trình Doanh nhân đầu tư định cư SINP Entrepreneur Stream với kết quả như sau:
  • Điểm sàn đạt mức 80 điểm (giảm 10 điểm so với đợt draw vào Tháng 05/2022)
  • Lượng thư mời nộp hồ sơ đạt mức 64 ITAs (tăng 10 thư mời so với đợt trước)
Thông tin chi tiết các đợt tuyển hồ sơ gần nhất của Saskatchewan được trình bày trong bảng sau đây:
EOI_Pool_Selections_Table_July-7-2022_Doslink.com.vn
Để tham gia chương trình đầu tư định cư Saskatchewan, nhà đầu tư cần:
  • Có tài sản ròng ít nhất 500.000 CAD
  • Có từ 3 năm kinh nghiệm quản lý hoặc với vai trò Chủ doanh nghiệp trong 10 năm gần nhất
  • Bằng cấp: Tốt nghiệp cấp 3 trở lên
  • Cam kết đầu tư ít nhất từ 200.000 CAD
  • Mở doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp hiện hữu
  • Tạo công ăn việc làm cho người dân bản xứ
Để được cấp thường trú nhân, nhà đầu tư cần vận hành doanh nghiệp ít nhất 6 tháng và thỏa các điều kiện khác đã cam kết với tỉnh bang.
Để được tư vấn chuyên sâu về các chương trình định cư Canada và đánh giá tính khả thi của hồ sơ, Quý nhà đầu tư vui lòng đặt hẹn tư vấn tại đây:
0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.