Menu

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ định cư đầu tư Nova Scotia – Canada tháng 12/2020

Chương trình Định cư Đầu tư vào Tỉnh Bang Nova Scotia năm 2020 vừa khép lại với đợt tuyển hồ sơ cuối cùng vào ngày 09/12/2020 với điểm sàn (Cut-off Score) là 122 điểm (Phát hành 34 ITA), tăng 7 điểm so với đợt draw Tháng 2 (Với điểm sàn 115 và 27 ITA).

Như vậy, trong cả năm 2020 Tỉnh Bang Nova Scotia chỉ tổ chức 2 đợt Draw với tổng cộng 61 Thư mời nộp hồ sơ (ITA).
Điểm sàn 122 là một điểm số rất cao. Nhìn chung, chương trình Định cư đầu tư Nova Scotia đang theo chiều hướng ngày càng khó, thể hiện qua những số liệu thống kê như sau:

Cập nhật điểm tuyển hồ sơ định cư đầu tư Nova Scotia – Canada tháng 12/2020
1. Điểm sàn trung bình qua các năm ngày càng tăng
2. Số lượng thư mời nộp hồ sơ được phát hành (ITA) qua các năm ngày càng giảm

Trong số các chương trình Định cư Đầu tư vào các Tỉnh Bang của Canada hiện nay thì Đảo Hoàng Tử (PEI) vẫn đang là chương trình thu hút nhiều nhà đầu tư nhất do chính sách & các điều kiện tương đối dễ dàng của nó so với những Tỉnh Bang khác.

Đối với lịch tuyển hồ sơ định cư năm 2021 của các Tỉnh Bang, hiện chỉ mới có Đảo Hoàng Tử công bố thông tin này, các tỉnh bang khác vẫn chưa có thêm động thái nào khác, qua đó có thể thấy mức độ cam kết và ưu tiên của Đảo Hoàng Tử dành cho chương trình định cư đầu tư này.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.