Cập nhật điểm tuyển hồ sơ định cư Saskatchewan Tháng 01.2022

Tỉnh Bang Saskatchewan vừa tiến hành đợt draw đầu tiên của năm 2022 vào ngày 06/01/2022 vừa qua cho Chương trình Doanh nhân đầu tư định cư SINP Entrepreneur Stream với kết quả như sau:

  • Điểm sàn đạt mức 90 điểm (Giảm 10 điểm so với đợt draw vào Tháng 11/2021) và cũng là mức điểm số thấp nhất tính từ Tháng 4/2018 đến nay.
  • Lượng thư mời nộp hồ sơ đạt mức 51 ITAs (Giảm 14 thư mời so với đợt Tháng 11/2021)
Điểm số thấp kỷ lục của của chương trình SINP Entrepreneur Stream là 80 điểm vào tháng 10/2017.
Thông tin chi tiết các đợt tuyển hồ sơ gần nhất của Saskatchewan được trình bày trong bảng sau đây:
So với một số chương trình đầu tư định cư Tỉnh Bang khác, chương trình Saskatchewan có 1 số ưu điểm nổi trội như sau:
  • Thời gian tối thiểu theo quy định để thực hiện dự án đầu tư tại Saskatchewan chỉ là 6 tháng (So với 12 hoặc 18 tháng ở một số Tỉnh Bang khác) trước khi tiến hành thủ tục cấp Bảo lãnh Tỉnh Bang (Nomination) và PR.
  • Không yêu cầu trình độ ngoại ngữ tối thiểu.
  • Không có giới hạn về tuổi tác của đương đơn.
Để được tư vấn chuyên sâu về các chương trình định cư Canada và đánh giá tính khả thi của hồ sơ, Quý nhà đầu tư vui lòng đặt hẹn tư vấn tại đây:
0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.