Cập nhật tình hình thực hiện nhập cư giai đoạn 2020-2021 cập nhật hết 31/01/2021

HẠN NGẠCH NHẬP CƯ 2020-2021

Bộ Nội Vụ Úc công bố kế hoạch cho chương trình nhập với hạn mức là 160,000 suất cho năm tài khóa 2020-2021. Trong đó, phân bổ 79.600 chỉ tiêu ưu tiên các nhóm thị thực hỗ trợ phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư vào Úc bao gồm Kinh Doanh Sáng Tạo và Đầu Tư (các loại visa 188 & 132), Tài Năng Toàn Cầu, Doanh Nghiệp Bảo Lãnh, và trong đó các nhóm thị thực được phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng mạnh là:
  • Visa 188 & 132 dòng Kinh doanh Sáng tạo và Đầu tư (BIIP): chỉ tiêu tăng gấp đôi so với số thực hiện năm trước lên 13,500 chỉ tiêu. Mức tăng trưởng này phản ánh tầm quan trọng của Chương trình trong việc thúc đẩy đầu tư vào nền kinh tế Úc, cũng như tạo việc làm cho người Úc sau đại dịch.
  • Visa Tài năng Toàn cầu: tăng gấp 3 so với năm trước, đạt mức 15,000 chỉ tiêu.
Giai đoạn Được mời % Không được mời % Tổng
2019-2020 2,999 60% 2,003 40% 5,002
2020-2021 1,211 70% 514 30% 1,725
Tổng 4,210 63% 2,517 37% 6,727
Có thể thấy rằng việc Chính phủ Úc đang tái cấu trúc phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn 2020-2021 nhằm hướng đến việc thu hút mạnh mẽ nguồn nhân lực tài năng, thành đạt trên toàn cầu đến đầu tư định cư tại Úc, góp phần giúp tạo việc làm, thu hút các khoản đầu tư, tăng trưởng kinh tế, giúp Úc phục hồi nhanh chóng sau đại dịch COVID-19.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHẬP CƯ VÀ NHẬP CẢNH ĐẾN 31/01/2021

1. THỰC HIỆN THỊ THỰC NHẬP CƯ CHUNG

Tuy bối cảnh COVID-19 đang nhân rộng trên toàn cầu mang lại nhiều thách thức, Chính phủ Úc vẫn đang nỗ lực hoàn thiện chính sách để thu hút dân nhập cư, tính đến ngày 31/01/2021, Bộ Nội Vụ Úc đã nhận được 63,786 hồ sơ trong số 160,000 suất thị thực, và trong đó có hơn 50% là các visa thị thực đầu tư kinh doanh, tay nghề cao.
Theo dự đoán của Bộ Nội Vụ, sẽ có 1 sự gia tăng trong số lượng hồ sơ visa vào những tháng cuối của giai đoạn 2020-2021, tức các tháng 04,05,06 năm 2021 khi mà các thay đổi lớn sẽ được áp dụng cho các visa 188A, 188B, 188C, 188E vào ngày 01/07/2021.
Bảng thông tin cập nhật chi tiết tình hình nhập cư 2020-2021 như sau:
Dòng visa Tổng hạn ngạch 2020-2021 Số hồ sơ đã tiếp nhận
Doanh nghiệp bảo lãnh 22,000 10,927
Tay nghề độc lập (visa 189) 6,500 2,666
Visa tiểu bang và các vùng lãnh thổ (190 và 491) 22,400 11,544
  • Đề cử tiểu bang/vùng lãnh thổ (190)
11,200 4,639
  • Tay nghề vùng miền (491)
11,200 6,905
Kinh doanh sáng tạo và Đầu tư 13,500 4,450
Tài năng Toàn cầu 15,000 5,344
Tài năng Đặc biệt 200 145
Tổng suất visa tay nghề 79,600 35,086
Partner 72,300 23,292
Cha mẹ 4,500 3,468
Visa Gia đình khác 500 233
Tổng suất visa gia đình 77,300 26,993
Điều kiện đặc biệt 100 44
Tổng suất visa cho chương trình nhập cư 157,000 62,123
Trẻ em (không thuộc hạn mức trần của chương trình) 3,000 1,663
Tổng suất thị thực 160,000 63,786

2. THỰC HIỆN VISA TAY NGHỀ VÙNG MIỀN 491 & 494

Dòng visa Kết quả 2019-2020 2020-2021 (cập nhật đến 31/01)
Tay nghề vùng miền  Được cấp visa 2,175 4,669
Bị từ chối 17 95
Rút hồ sơ 64 66
Tổng suất visa 491 tay nghề vùng miền 2,256 4,830
Tay nghề vùng miền doanh nghiệp tài trợ  Được cấp visa 97 682
Bị từ chối 0 2
Rút hồ sơ 7 26
Tổng suất visa 494 tay nghề vùng miền doanh nghiệp tài trợ 104 710
Tổng 2,360 5,540

Dòng visa tay nghề vùng miền trong giai đoạn 2020-2021 chứng kiến số lượng hồ sơ tăng hơn gấp đôi, với tổng suất thị thực là 5,540.

3. THỰC HIỆN THỊ THỰC BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

Home affairs 1
Đối với visa bảo lãnh gia đình, Chính phủ Úc tăng số lượng visa lên 77,300 suất, gần như chiếm một nửa so với chương trình nhập cư Úc trong giai đoạn 2020-2021. Chương trình Partner chiếm tỷ lệ cao nhất trong dòng visa gia đình, đến 90% với 72,300 suất thị thực.

4. THỰC HIỆN THỊ THỰC DU LỊCH

Home affairs 2
Kể từ giai đoạn 2014-2015, tỷ lệ từ chối visa du lịch có xu hướng tăng lên nhưng chỉ đến giai đoạn 2020-2021, tỷ lệ từ chối visa du lịch mới thật sự tăng vọt mạnh mẽ hơn trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, tỷ lệ này sẽ nhanh chóng sụt giảm và nhu cầu du lịch, đi lại sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo khi nhu cầu đi lại được tái khởi động.

5. THỊ THỰC DU HỌC

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ Úc đã thực hiện các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho du học sinh, dẫn đến tỷ lệ từ chối visa giảm. Tuy nhiên, vì tình hình hạn chế đi lại trên toàn cầu, số lượng hồ sơ visa du học cũng suy giảm mạnh so với các giai đoạn trước. Tổng số lượng visa du học nước ngoài giảm 66.2% và lượng visa du học trong nước giảm 12%.
Để cập nhật và tìm hiểu thêm những thông tin mới nhất liên quan đến di trú Úc cũng như để nộp hồ sơ xin visa cho các tiểu bang, hãy liên hệ Doslink để được tư vấn và hỗ trợ.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 47 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: