Cập nhật visa 188A bang Nam Úc ngày 21/05/2021

Như kế hoạch bang Nam Úc thông báo trước đó, việc tiếp nhận hồ sơ xin bảo lãnh bang cho chương trình định cư Đầu tư – Kinh doanh (visa 188) của năm tài khoá 2020 – 2021 đã chính thức khép lại vào ngày thứ 6, 21/05/2021.
Bang Nam Úc sẽ cố gắng xét duyệt hồ sơ nhanh chóng để các đương đơn có thể nhận được thư mời trước ngày 31/05/2021, đảm bảo các đương đơn có đủ khung thời gian hợp lý cho việc chuẩn bị hồ sơ và được xét duyệt trước khi năm tài khoá 2020 – 2021 kết thúc vào ngày 30/06/2021.
Bang Nam Úc sẽ tiếp tục công bố thông tin về việc điều chỉnh quy trình hồ sơ theo chính sách mới của năm tài khoá 2021 – 2022. Thông tin dự kiến sẽ được cập nhật vào tháng 06/2021.
0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 195 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.