Dự án EB-5

Tin tức cập nhật

Chúc mừng nhóm dự án Start-up visa Canada nhận Thư Pre-Arrival

Thư Pre-Arrival (cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nhập cư mới ổn định cuộc sống tại Canada) là bước tiến đặc biệt quan trọng trong lộ trình định cư Canada theo diện Start-up Visa. Thư Pre-Arrival đánh dấu ngày mà các nhà đầu tư và thành viên gia đình

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.