Chỉ tiêu chính thức cho các chương trình định cư tay nghề Úc năm 2020 – 2021

Theo thông cáo báo chí ngày 06/10/2020, tổng hạn ngạch chương trình di trú Úc cho năm tài khoá 2020 – 2021 vẫn giữ nguyên năm trước đó với 160,000 suất.

Tính riêng chỉ tiêu cho các dòng visa định cư tay nghề Úc năm 2020-2021 được chính phủ phân bổ như sau:

Chỉ tiêu nhập cư Úc (diện tay nghề) năm 2020-2021 chính thức

Visa 189,190 là hai loại visa ra thường trú ngay lập tức bị điều chỉnh hạn ngạch giảm rất mạnh trong năm 2020-2021.

Việc này dự báo hai loại visa 189, 190 sẽ có tính sàng lọc cao và điểm số di trú để xin thành công hai visa này sẽ tăng cao hơn trong năm 2020-2021. Trong khi đó, visa 491 – Vùng Bảo Lãnh chỉ bị điều chỉnh nhẹ về chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cho chương trình định cư diện Tài năng toàn cầu tăng 300%, từ 5,000 suất lên 15,000 suất. Chính phủ Úc đang rất tích cực thu hút các đương đơn sáng giá nhất từ khắp nơi thế giới đến định cư và góp phần thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Úc.

Xem chi tiết loại visa định cư tay nghề Úc:

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.