Chính phủ Liên bang Úc vừa đưa ra chương trình HomeBuilder trị giá $688 triệu đô la.

Đây là một chương trình hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo nhà ở tại Úc nhằm giúp duy trì nhu cầu cũng như giữ lại 140,000 việc làm trong ngành xây dựng vượt qua giai đoạn suy thoái kinh tế hậu Covid-19.

Những đối tượng đủ điều kiện chương trình HomeBuilder:

Mục tiêu của chương trình HomeBuilder

Chính phủ liên bang Úc dự đoán rằng chương trình sẽ tạo ra 140,000 công việc xây dựng trực tiếp và 1 triệu công nhân trong lĩnh vực xây dựng nhà ở, bao gồm kiến trúc sư, nhà sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu, và kỹ sư.

Theo Đài ABC News Breakfast, ông Frydenberg, Bộ Trưởng Ngân Khố, đã phát biểu: “Họ cũng đang tuyển dụng hàng trăm ngàn người, bao gồm cả thợ điện, thợ ống nước, và thợ mộc – những người mà chúng tôi muốn đưa trở lại làm việc, để giúp họ thoát khỏi những hỗ trợ thu nhập mà họ đã nhận khi vượt qua cơn khủng hoảng.”

Nguồn: https://www.9news.com.au 

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration