Menu

Chính thức mở lại chương trình đầu tư định cư British Columbia

Đã 1 năm kể từ thời điểm tạm dừng chương trình đầu tư BC PNP truyền thống, vừa qua ngày 13/07/2022, Chính phủ BC ra thông báo chính thức mở lại Chương trình định cư đầu tư British Columbia (BC PNP Base Category).

Đây là động thái mới hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nhân, chủ hộ KDCT, quản lý cấp cao Việt Nam đang có ý định đầu tư kinh doanh để lấy thường trú nhân Canada.

Để hỗ trợ chiến lược phát triển kinh tế của chính phủ BC, tiêu chí để nhận được thư mời nộp đơn có thể dựa vào một số yếu tố như:
 • Lĩnh vực kinh doanh
 • Địa điểm kinh doanh
 • Dân số tại cộng đồng
 • Mua lại hay mở mới doanh nghiệp

Bên cạnh đó, bang vẫn tiếp tục dành một sự ưu tiên cho các đương đơn tham gia Đầu tư thí điểm British Columbia (Vancouver) nhằm thu hút đầu tư và tạo lợi ích cho cộng đồng.

Chương trình Đầu tư BC PNP Base Category vẫn áp dụng những điều kiện chính:
 • Có tài sản ròng từ 600.000 CAD trở lên
 • Kinh nghiệm trong 10 năm gần nhất thỏa mãn:
  • – Có hơn 3 năm kinh nghiệm với vai trò Chủ doanh nghiệp (sở hữu tối thiểu 10% vốn của DN) hoặc
  • – Có hơn 4 năm kinh nghiệm với vai trò Quản lý cấp cao, hoặc
  • – Có hơn 1 năm kinh nghiệm với vai trò Chủ doanh nghiệp và hơn 2 năm kinh nghiệm với vai trò Quản lý cấp cao
 • Bằng cấp: tối thiểu bằng Nghề hoặc sở hữu 100% doanh nghiệp ít nhất 3 trong 5 năm gần nhất
 • Đầu tư tối thiểu 200.000 CAD vào British Columbia

Chú ý: Chương trình định cư đầu tư British Columbia (BC PNP) lần này có một số thay đổi ở tiêu chí tính điểm và lựa chọn đương đơn.

Mời liên hệ Doslink để cập nhật thông tin điều chỉnh chi tiết nhất cho diện visa này, tại đây

0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.