Chúc mừng 33 khách hàng Doslink liên tiếp nhận bảo lãnh Bang và Visa Grant 188A,B & 132A của Úc

Danh sách khách hàng thành công của Doslink ngày càng được nối dài với liên tiếp 33 kết quả bảo lãnh bang và visa grant diện đầu tư kinh doanh Úc: 132A, 188A,188B trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Điều kiện cấp bảo lãnh Bang khó khăn hơn, mang tính chọn lọc cao, lượng hạn ngạch hạn chế trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Doslink đã khẳng định được kinh nghiệm, chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng khi liên tiếp xin được 33 bảo lãnh bang và visa grant cho quý khách hàng của mình ở các diện visa 132A, 188A và 188B, tại  4 tiểu bang Victoria (Melbourne), Queensland (Brisbane), Tây Úc (Perth), Nam Úc (Adelaide) tính từ tháng 09/2020 đến nay.

Xin chúc mừng 33 khách hàng đã nhận được bảo lãnh Bang và visa grant.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 47 Khách hàng liên tiếp của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang và kết quả visa 188 & visa 132  của VIC (Melbourne), QLD (Brisbane), WA (Perth), SA( Adelaide) trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Xem chi tiết loại visa đầu tư định cư Úc: