Chương trình đầu tư thí điểm vùng British Columbia công bố các cộng đồng chấp nhận đầu tư

Hơn 50 cộng đồng trên toàn tỉnh đã đăng ký tham gia giai đoạn 2 của chương trình đầu tư thí điểm vùng British Columbia (BC PNP Regional Pilot)

Chương trình đầu tư BC PNP Regional Pilot được giới thiệu vào tháng 3/2019 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở các khu vực ít dân cư hơn của BC và là sự hợp tác sáng tạo giữa các cộng đồng và chính quyền tỉnh. Trong hai năm qua, chương trình đã chứng tỏ khả năng thu hút các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới và đóng góp vào nhu cầu phát triển kinh tế vùng, bất chấp những tác động của COVID-19.

Với việc hạn chế đi lại bắt đầu được nới lỏng ở Canada và một số khu vực trên thế giới, dự kiến chương trình sẽ thu hút các doanh nhân mới mang kinh nghiệm kinh doanh của họ, có thể giúp cộng đồng phục hồi và phát triển kinh tế địa phương.
Điểm mới của chương trình là các cộng đồng công bố rất nhiều ngành nghề ưu tiên đầu tư, không giới hạn ở 3 ngành nghề như trước đây.

Chương trình đầu tư BC PNP Regional Pilot là chương trình có yêu cầu mức đầu tư và tổng tài sản thấp nhất trong các chương trình đầu tư Tỉnh bang của Canada. Để được mời nộp hồ sơ, đương đơn cần thực hiện chuyến khảo sát và nhận được thư giới thiệu từ một trong các cộng đồng tham gia chương trình.

Hiện chương trình đầu tư BC truyền thống (Base Category) đã tạm dừng nhận hồ sơ. Vì vậy việc tỉnh BC công bố các cộng đồng tham gia chương trình Pilot cho thấy mục tiêu của tỉnh là tạo điều kiện để các doanh nhân đầu tư vào các khu vực nông thôn nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương.
Chương trình thí điểm vùng đã được gia hạn cho đến ngày 31/3/2024.
Vui lòng liên hệ tư vấn di trú của Doslink để biết thêm chi tiết.
0
Khách hàng thành công

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.