Chương trình tài trợ 800 triệu đô để chuyển đổi ngành sản xuất của Úc

Chính phủ Úc đang cung cấp 800 triệu đô la Úc đồng tài trợ để khuyến khích sự hợp tác trong các dự án sản xuất lớn ở Úc.

Các luồng hợp tác sản xuất cung cấp tài trợ cho một số ít, các dự án chuyển đổi lớn. Các dự án này nên có sự hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp ở cốt lõi của chúng, hoặc hợp tác giữa doanh nghiệp với nghiên cứu ở cốt lõi của chúng.

Tổ chức quốc tế này hoạt động như thế nào?

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu quốc tế được mời hợp tác với các tổ chức của Australia trong các dự án quy mô lớn.

Nguồn vốn sẽ tập trung vào sáu Ưu tiên Sản xuất Quốc gia của Úc:

 • Quốc phòng
 • Lương thực, thực phẩm
 • Sản phẩm y tế
 • Tái chế và năng lượng sạch
 • Công nghệ tài nguyên và chế biến khoáng sản quan trọng
 • Không gian

Các dự án đủ điều kiện sẽ nhận được tài trợ lên đến một phần ba chi phí của dự án. Quy mô tài trợ dao động từ 20 triệu đô la Úc đến 200 triệu đô la Úc.

Thời gian nộp hồ sơ

Các công ty phải nộp đơn đăng ký của họ trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021.

Tổng quan chương trình

Mảng Hợp Tác Sản Xuất hỗ trợ các dự án sản xuất quy mô lớn với:

 • Hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (business-to-business)
 • Hợp tác giữa doanh nghiệp với các đơn vị nghiên cứu (business-to-research).

Mảng này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi lâu dài trong các lĩnh vực “Ưu tiên Sản xuất Quốc gia”. Nó sẽ tập trung đầu tư tư nhân và công để giúp tạo ra môi trường và khuyến khích cho các nhà sản xuất Úc:

 • Hợp tác
 • Mở rộng quy mô
 • Hướng tới các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn
 • Trở nên cạnh tranh hơn.

Các ứng viên phải cho thấy dự án của họ phù hợp với các mục tiêu tài trợ như thế nào.

Các mục tiêu của mảng Hợp tác sản xuất là:

 • Thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, nhà đầu tư và các bên khác để thực hiện chuyển đổi các nhà sản xuất của Úc hướng đến phân khúc giá trị gia tăng cộng thêm cao hơn của sản xuất – “đường cong nụ cười”
 • Hỗ trợ các nhà sản xuất làm việc cùng nhau để xây dựng mạng lưới sản xuất và hệ sinh thái, mở ra các khả năng bổ sung, vượt qua các rào cản về quy mô và phát triển, đồng thời tiếp cận thị trường toàn cầu
 • Hỗ trợ tạo việc làm lâu dài và lực lượng lao động có tay nghề cao hơn trong lĩnh vực sản xuất của Úc
 • Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất của Australia, đặc biệt là vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao
 • Tăng khả năng sản xuất, sự nhạy bén trong kinh doanh, khả năng truyền bá kiến ​​thức và chuyên môn.

Liên hệ với Doslink để được hiểu rõ và được tư vấn cụ thể về thông tin đầu tư định cư Úc.

0
KẾT QUẢ LIÊN TIẾP

Chúc mừng 195 Khách hàng của Doslink nhận được Bảo Lãnh Bang, Visa 188A/B/C, Visa 132, hoàn tất Hậu kiểm visa 132 và thành công xin thường trú 888.

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.