Menu
Doslink » Chuyên Trang Hội Thảo

Trang hội thảo định cư

Hoi-thao-dinh-cu-dau-tu-uc-cung-doslink

Hội thảo| HCM, 22.08.2022

Hỏi đáp với chính quyền Bang QLD (Brisbane)

Tất cả sẽ được Doslink chia sẻ trong buổi hội thảo về chương trình định cư Úc bang Queensland diện đầu tư kinh doanh.

Chuyên trang hội thảo Doslink

Hội thảo 08.2022

Doslink Migration & Investment chuyên sâu về tư vấn định cư diện đầu tư kinh doanh tại  Úc, Canada, New Zealand.

Chuyên trang hội thảo Doslink

Hội thảo 12.2019

Doslink Migration & Investment chuyên sâu về tư vấn định cư diện đầu tư kinh doanh tại  Úc, Canada, New Zealand.

Tư vấn cùng luật sư | HN, 30/05 - 01/06

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC & CANADA

- Hỏi đáp với chính quyền Bang QLD (Brisbane) - Tất cả sẽ được Doslink chia sẻ trong buổi hội thảo về chương trình định cư Úc bang Queensland diện đầu tư kinh doanh.

Chuyên trang hội thảo Doslink

Hội thảo 05.2019

Doslink Migration & Investment chuyên sâu về tư vấn định cư diện đầu tư kinh doanh tại  Úc, Canada, New Zealand.

Hội thảo | HCM, 22/04

GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ KINH DOANH VISA 188/132 ÚC

- Giải pháp và kế hoạch đầu tư kinh doanh nào là phù hợp tại Úc năm 2019.
- Những sự thay đổi trong năm 2019 về điều kiện chọn lọc hồ sơ bảo lãnh tại các tiểu Bang.
- Cơ hội hỏi đáp trực tiếp với Sở di trú bang Victoria về đầu tư định cư tại Victoria.

Hội thảo | Hà Nội, 27/04

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ CANADA

6 chương trình
01. British Columbia truyền thống
02. British Columbia thí điểm
03. Đảo Hoàng Tử
04. New Brunswick
05. Saskatchewan
06. Nova Scotia

Chuyên trang hội thảo Doslink

Hội thảo 04.2019

Doslink Migration & Investment chuyên sâu về tư vấn định cư diện đầu tư kinh doanh tại  Úc, Canada, New Zealand.

Tư vấn cùng luật sư | HN, 30/05 - 01/06

ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ÚC & CANADA

- Định cư Úc: visa 188 / 132
- Định cư Canada tại 5 tỉnh bang

Chuyên trang hội thảo Doslink

Hội thảo 05.2019

Doslink Migration & Investment chuyên sâu về tư vấn định cư diện đầu tư kinh doanh tại  Úc, Canada, New Zealand.

YÊU CẦU TƯ VẤN DI TRÚ

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.