Menu
Doslink » Danh sách ngành nghề ưu tiên tại Úc

Danh sách định cư tay nghề

Visa 189, 190, 491
Australia

Cập nhật đến 06/05/2022

Skills Priority List 2022
Tìm nhanh
Bạn có thể nhập để tìm kiếm nhanh thông tin mình quan tâm

Vui lòng chấp nhận cookies để có thể xem được dữ liệu!

loading

GIẢI PHÁP NÀO ĐỊNH CƯ ÚC HIỆU QUẢ NHẤT?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.