Menu

Chương trình đầu tư định cư Đảo Hoàng tử (PEI) thay đổi phương thức thẩm định tài sản

Bắt đầu từ 18/08/2022, tất cả các đương đơn theo chương trình đầu tư PEI Work Permit Stream sẽ phải thẩm định tài sản của mình thông qua một trong các đơn vị kiểm toán do tỉnh bang chỉ định.

Quy trình cơ bản như sau: (*)
  • Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được thư mời nộp đơn (Invitation to Apply – ITA), đương đơn sẽ liên hệ với đơn vị kiểm toán do tỉnh bang chỉ định và thông báo sẽ chọn đơn vị nào để thẩm định tài sản.
  • Đương đơn gửi tất cả hồ sơ liên quan đến tài sản cho đơn vị thẩm định này.
  • Đơn vị thẩm định tài sản sẽ tạo báo cáo thẩm định tài sản và gửi về cho tỉnh bang PEI trong vòng 90 ngày sau khi đương đơn nhận được ITA.
(*) Doslink và đối tác di trú tại Canada sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước này.
Thời gian thẩm định tài sản sẽ tùy vào khối lượng tài sản, chứng từ và năng lực của đơn vị thẩm định.

Việc thẩm định tài sản thông qua một đơn vị thứ ba đã được các tỉnh bang khác của Canada như British Columbia, Ontario, Saskatchewan,… áp dụng từ lâu.

Với kinh nghiệm đã từng xử lý hồ sơ của PEI và nhiều tỉnh bang khác, Doslink hoàn toàn có đủ bề dày kinh nghiệm và chuyên môn để tư vấn khách hàng các phương thức tối ưu nhất trong quy trình xác minh giá trị tổng tải sản.

Đặt hẹn tư vấn chương trình đầu tư Canada tại đây

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.