Menu
Doslink » Định cư Canada | Đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward

Đầu tư Canada

Đảo Hoàng Tử Edward

Prince Edward Island PNP theo thang tính điểm mới (Áp dụng từ Tháng 7/2020)

Định cư Canada – Đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward (Prince Edward Island PNP) là chương trình định cư tạm trú 2 năm có điều kiện lên thường trú dành cho Doanh nhân, Cổ đông lớn hoặc Quản lý cấp cao ở Việt Nam mong muốn đến định cư Canada với mức đầu tư 150.000 CAD.

Định cư đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward áp dụng thang tính điểm mới vào 07/2020 với nhiều thay đổi đáng kể rất phù hợp với những đương đơn có độ tuổi dưới 44 và có khả năng Anh ngữ IELTS từ 5.0 trở lên.

Điều kiện của đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward | Định cư Canada

Quyền lợi khi đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward

Ưu điểm chương trình đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward

Điều kiện xin lên thường trú nhân

Quy trình đầu tư

Bước 1
Chuẩn bị Kế hoạch Kinh doanh
Bước 2
Nộp EOI (Thỉnh Nguyện Thư)
Bước 3
Nhận LAA
Bước 4
Nộp hồ sơ đầy đủ
Bước 5
Nhận thư hỗ trợ của tỉnh bang Work Permit Support Letter
Bước 6
Nộp hồ sơ xin Work Permit
Bước 7
Thực hiện kế hoạch kinh doanh tối thiểu theo thời gian quy định
Bước 8
Nộp báo cáo Final Report và nhận bảo lãnh tỉnh Bang
Bước 9
Nộp đơn xin lên thường trú (PR)
Bước 10
Nhận PR

Phản hồi của Khách hàng

Khách hàng Doslink nói gì?

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.