Định cư Canada

Đầu tư British Columbia

(Vancouver, BC)

Định cư Canada – Đầu tư tại British Columbia (Vancouver) là chương trình đầu tư định cư có điều kiện lên thường trú nhân đặc biệt dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao tại Việt Nam mong muốn đến định cư tại Canada với mức đầu tư 200.000 CAD.

Lợi điểm của đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Điều kiện của đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Điều kiện xin lên thường trú nhân đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Quy trình đầu tư

Bước 1
Chuẩn bị Kế hoạch Kinh doanh
Bước 2
Nộp EOI (Thỉnh Nguyện Thư)
Bước 3
Nhận LAA
Bước 4
Nộp hồ sơ đầy đủ
Bước 5
Nhận thư hỗ trợ của tỉnh bang Work Permit Support Letter
Bước 6
Nộp hồ sơ xin Work Permit
Bước 7
Thực hiện kế hoạch kinh doanh tối thiểu theo thời gian quy định
Bước 8
Nộp báo cáo Final Report và nhận bảo lãnh tỉnh Bang
Bước 9
Nộp đơn xin lên thường trú (PR)
Bước 10
Nhận PR
0
Khách hàng thành công

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.