Định cư Canada

Đầu tư Manitoba

Định cư Canada – Chương trình đầu tư tỉnh bang Manitoba thuộc Business Investor Stream là chương trình đầu tư định cư theo giấy phép lao động tạm thời có điều kiện lên thường trú (PR) dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư tài năng đủ điều kiện có mong muốn và khả năng thành lập doanh nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp ở tỉnh bang Manitoba.

Ưu điểm của chương trình đầu tư Manitoba - Định cư Canada:

Điều kiện của chương trình đầu tư Manitoba - Định cư Canada:

1 Thành phố Winnipeg
2 Thành phố Selkirk
3 Thị trấn Stonewall
4 Các thành phố nông thôn:
 • Cartier
 • East St. Paul
 • Headingley
 • Macdonald
 • Ritchot
 • Rockwood
 • RosserSt. Andrews
 • St. Clements
 • St. Francois-Xavier
 • Springfield
 • Taché
 • West St. Paul

Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1
Chuẩn bị Kế hoạch Kinh doanh
Bước 2
Nộp EOI (Thỉnh Nguyện Thư)
Bước 3
Nhận LAA
Bước 4
Nộp hồ sơ đầy đủ
Bước 5
Nhận thư hỗ trợ của tỉnh bang Work Permit Support Letter
Bước 6
Nộp hồ sơ xin Work Permit
Bước 7
Đến Manitoba trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được Work Permit Support Letter
Bước 8
Thực hiện kế hoạch kinh doanh trong ít nhất 6 tháng
Bước 9
Nộp báo cáo Final Report và nhận bảo lãnh tỉnh Bang
Bước 10
Nộp đơn xin lên thường trú (PR)
Bước 11
Nhận PR
0
Khách hàng thành công

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.