Định cư Đảo Hoàng Tử diện đầu tư: tổng kết 2018, cơ hội 2019!

Định cư Đảo Hoàng Tử | Điểm ITA vòng mới nhất (20/12/18)

Cập nhật kết quả điểm số các hồ sơ được mời nộp đơn (ITA) đợt cuối cùng năm 2018 vào ngày 20/12/2018 diện đầu tư Đảo Hoàng Tử – Business Work Permit: 9 hồ sơ được mời với số điểm từ 130 điểm trở lên, bằng với đợt 15/11/2018.

Định cư Đảo Hoàng Tử | Tổng kết thư mời năm 2018

Cơ hội định cư Đảo Hoàng Tử năm 2019?

- Những tháng đầu năm và cuối năm thường thấy lượng hồ sơ cạnh tranh ít hơn và kéo theo đó là điểm số ITA thấp hơn, rất có khả năng sẽ lập lại vào 2019.
- Số thư mời diện Business Work Permit trong 03 tháng cuối năm 2018 bằng hơn nửa thư mời trong vòng 9 tháng đầu năm. Việc này mở ra dự báo tổng số thư mời năm 2019 cho diện Business sẽ tăng trưởng 60-80%.
- Năm 2019 sẽ là năm chính quyền Đảo Hoàng Tử đẩy mạnh thu hút di dân với diện Business Work Permit.

Định cư Đảo Hoàng Tử - Canada - Total 2018 ITAs

Nguồn: Government of Canada

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.