Định cư Đảo Hoàng Tử – Điểm chọn hồ sơ tháng 10/2020 ở mức thấp nhất

Ngày 15/10 Tỉnh bang Đảo Hoàng Tử đã công bố điểm chọn hồ sơ chính thức mới nhất cho kỳ tháng 10 với số điểm chỉ còn 97 điểm – thấp nhất từ khi chương trình được đưa vào áp dụng đến nay.

Biểu đồ điểm chọn hồ sơ định cư Đảo Hoàng Tử
Bảng điểm chọn hồ sơ định cư Đảo Hoàng Tử tháng 10.2020

Có thể thấy, đây là cơ hội thực sự hiếm có cho đương đơn quan tâm chương trình định cư Canada – Đảo Hoàng Tử.

Trong khi các tiểu bang khác như British Columbia (Vancouver)- điểm số đang giữ ở mức cao 126 và 128 điểm, Nova Scotia và Saskatchewan đã 7 tháng không tổ chức tuyển hồ sơ mới, Đảo Hoàng Tử vẫn liên tục định kỳ công bố điểm nhận hồ sơ. Đây đang là ưu điểm lớn của chương trình đầu tư định cư Đảo Hoàng Tử so với các chương trình khác.

Số lượng hồ sơ được tỉnh bang Đảo Hoàng Tử nhận tăng cao trong 3 tháng 7, 8, 9 và hạn ngạch nhập cư Đảo Hoàng Tử của năm 2020 cũng chắc chắn sẽ được sử dụng hết trong vòng hơn 2 tháng nữa.

Những ai quan tâm đến định cư Canada – Đảo Hoàng Tử, còn thời gian để tận dụng cơ hội điểm số thấp hiếm thấy này của năm 2020, khi Canada cũng đang rất cần ngoại lực từ các nhà đầu tư nhập cư để hỗ trợ nền kinh tế trong Covid-19.