Định cư Melbourne (Victoria) sẽ rất khó từ 22/07/19

Từ ngày 22/07/2019, ngoài các điều kiện của liên bang ra, Victoria (Melbourne) sẽ có thêm các điều kiện để cấp bảo lãnh tiểu bang đối với các loại visa đầu tư 188A/B/C. Cụ thể như sau:

Đối với visa 188A –  diện Đầu tư kinh doanh sáng tạo:
– Điểm số tối thiểu theo thang điểm của Bộ Di Trú của đương đơn phải đạt ít nhất 80 điểm.
– Đương đơn bắt buộc phải thuê mướn ít nhất 1 lao động Úc (trước đây có thể thay thế bằng việc chuyển tài sản qua bang 600 ngàn AUD).
– Nếu trong đề xuất kinh doanh liên quan đến xuất khẩu, đương đơn bắt buộc phải xuất khẩu 100% hàng hoá của Victoria.

Đối với visa 188B – diện Đầu tư trái phiếu chính phủ:
– Ngoài đầu tư 1.5 triệu AUD vào trái phiếu chính phủ, đương đơn bắt buộc phải có 01 khoản đầu tư khác từ 500 ngàn AUD ít nhất 12 tháng trong thời gian visa 188B và phải mang sang Úc ít nhất 200 ngàn AUD để phục vụ cho mục đích định cư (chi phí gia đình ngoài mục đích đầu tư).

Đối với visa 188C – diện Đầu tư lớn 5 triệu AUD:
– Ngoài số tiền đầu tư 5 triệu AUD, đương đơn phải chuyển ít nhất 200 ngàn AUD sang Úc để phục vụ cho mục đích định cư.

Ngoài ra Victoria còn có thay đổi trong quy trình cấp bảo lãnh tiểu bang: Từ 22/07/2019 các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện bang Victoria yêu cầu được phép nộp hồ sơ trực tiếp vào Cơ quan di trú bang Victoria mà không phải chờ nhận Thư Mời (Invitation) như trước đây.

Doslink Migration & Investment

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top