Định cư New Zealand | Visa Doanh Nhân NZ (Entrepreneur Work Visa)

Nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, chủ hộ KDCT, quản lý cấp cao ở Việt Nam, có ý tưởng mở rộng công việc kinh doanh tương tự sang thị trường New Zealand, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được visa doanh nhân New Zealand và định cư New Zealand theo diện Entrepreneur Work Visa cho cả gia đình.

Các giai đoạn của visa doanh nhân New Zealand

 • Giai đoạn 1: Entrepreneur Work Visa có thời hạn 12 tháng, giai đoạn mà bạn phải thực hiện việc thành lập doanh nghiệp của mình tại New Zealand
 • Giai đoạn 2: Entrepreneur Work Visa được gia hạn thêm 2 năm cho đủ 3 năm sau khi bạn đã thực hiện mở kinh doanh trong giai đoạn 1. Thời gian gia hạn này để bạn thực hiện các cam kết còn lại trong kế hoạch kinh doanh của mình
 • Giai đoạn 3: Nhanh nhất sau 2 năm và chậm nhất là sau 3 năm kinh doanh kể từ ngày có visa doanh nhân New Zealand, nếu bạn có kết quả kinh doanh tương ứng với kế hoạch kinh doanh ban đầu đã nộp Bộ Di Trú New Zeland thì bạn sẽ được xét duyệt Visa Doanh Nhân Thường Trú – Entrepreneur Residence Visa (ERV). Sau khi bạn được duyệt ERV (thường trú nhân), bạn và gia đình được hưởng đầy đủ các quyền lợi về an sinh xã hội như công dân New Zealand và sẽ được nhập quốc tịch New Zealand khi sống đủ thời gian ở New Zealand

Điều kiện của visa doanh nhân New Zealand

 • Bạn là chủ doanh nghiệp hoặc là chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc là quản lý cấp cao
 • Đạt điểm đánh giá 120 điểm theo tiêu chí của Bộ Di Trú New Zealand
 • Đã nghiên cứu am hiểu môi trường kinh doanh New Zealand, và có phương án kinh doanh chi tiết, khả thi, có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của New Zealand
 • Khả năng tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.0
 • Cam kết đầu tư tối thiểu NZ$100.000 – tương đương 1,7 tỷ đồng
 • Có đủ tài chính để chi trả chi phí sinh hoạt trong 3 năm đầu tiên của visa EWV
 • Có sức khỏe và tư cách tốt
 • Lưu ý rằng, lập hồ sơ định cư diện đầu tư, kinh doanh là quá trình khá phức tạp và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa.
 • Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn.
 • Chúng tôi sẽ sắp xếp xác nhận cuộc hẹn và sẽ tư vấn cho bạn phương án tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn.

YÊU CẦU TƯ VẤN DI TRÚ