Định cư úc diện 188B/188C: Những thay đổi đang được xem xét áp dụng trong năm 2020

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Bộ Di Trú Úc đang xem xét những nội dung thay đổi cho các dòng visa 188B (Visa đầu tư), 188C (Visa nhà đầu tư lớn) trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Đối với Visa 188B:

  • Mức đầu tư mới sẽ tăng lên mức 2.5 - 3 triệu đô Úc thay cho mức cũ 1.5 triệu đô Úc.
  • Không còn danh mục hoặc giảm mức đầu tư 188B vào trái phiếu chính phủ, và thay vào đó là danh mục đầu tư khác (có độ an toàn thấp hơn).
  • Khoản đầu tư cần mang tính thúc đẩy kinh tế của các vùng ưu tiên phát triển hơn là các thành phố lớn.

Đối với Visa 188C:

  • Mức đầu tư tăng lên mức 6 – 7.5 triệu đô Úc thay cho mức cũ 5 triệu đô Úc.
  • Cơ cấu hạng mục đầu tư sẽ thay đổi đối với phần liên quan đến quỹ đầu tư mạo hiểm (venture capital) tăng lên 15 – 20% thay cho mức cũ là 10%.

Thời gian áp dụng thay đổi: Chính phủ Úc đang xem xét thời điểm thích hợp để áp dụng những thay đổi trên vì cân nhắc đến ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Chúng tôi hy vọng Bộ Di Trú Úc chưa áp dụng thay đổi này ngay, để các hồ sơ 188B, 188C hiện nay có thể bắt kịp các đợt nộp cuối cùng khi chính phủ mở lại chương trình định cư Business Investment Visa cho năm tài khóa mới từ 07/2020.

Các ứng viên đang xem xét diện định cư 188 A/B/C nên sớm quyết định và xúc tiến hồ sơ để tránh những rủi ro thay đổi chính sách đang đến rất gần.”

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Share on facebook
Share on linkedin

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration