Định cư Úc | Visa Tay Nghề (Skilled Visa)

Visa tay nghề Úc (Australian Skilled Visas) là visa nhằm thu hút nhân lực có tay nghề, chuyên môn cao đến làm việc và định cư tại Úc.

Visa tay nghề Úc bao gồm:

(nhấp để xem chi tiết)

Visa tay nghề Úc | Điều kiện chung:

  • Tuổi: Bạn cần ở độ tuổi từ 18 đến 44 tại thời điểm nộp đơn.
  • Khả năng tiếng Anh: Bạn cần phải tiến hành kiểm tra trình độ tiếng Anh để đạt trình độ yêu cầu (cho từng dòng visa khác nhau).
  • Đánh giá trình độ chuyên môn: Tất cả các ứng viên cần phải trải qua đánh giá kỹ năng, trình độ chuyên môn ngành nghề của mình. Tiêu chuẩn đánh giá các kỹ năng khác nhau tùy theo nghề nghiệp, và được thẩm định bởi các cơ quan có thẩm quyền đại diện cho chính phủ Úc. Trong hầu hết các trường hợp, việc đánh giá kỹ năng sẽ được dựa trên trình độ của ứng viên và kinh nghiệm làm việc.
  • Điểm đánh giá: Bạn cần phải đạt hoặc vượt điểm quy định (pass mark) trong bảng điểm định cư tay nghề để hội đủ điều kiện nộp hồ sơ.
  • SkillSelect: Tất cả các ứng viên cần phải thực hiện hồ sơ qua hệ thống SkillSelect (Lựa chọn Kỹ năng) trước khi được nộp đơn xin thị thực, việc này bao gồm bước bày tỏ nguyện vọng (EOI: Expression of Interest) và kế đến là nhận được lời mời nộp hồ sơ từ Bộ Di Trú.
Tin tức liên quan:
Visa Tay Nghề Úc, Định cư Úc | Visa Tay Nghề (Skilled Visa), Doslink Migration & Investment

Visa 489 - Vùng chỉ định


Diện tay nghề vùng chỉ định (tạm trú) - Skilled Regional Provisional 489 là visa giúp bạn có thêm 10đ trong đánh giá point test. Visa 489 là visa tạm trú 4 năm, cho phép bạn sống, làm việc ở những vùng nhất định của Úc. Bạn cần được bảo lãnh bởi người thân ở Úc sống trong vùng, hoặc bởi chính phủ của một tiểu bang/ vùng lãnh thổ Úc.

Visa 190 - Bảo lãnh bang

Diện tay nghề được bảo lãnh – Skilled Nominated, Subclass 190 là loại visa thường trú vĩnh viễn, đòi hỏi phải được bảo lãnh bởi một tiểu bang của chính phủ Úc.

Visa 189 - Tay nghề độc lập

Diện tay nghề độc lập – Skilled Independent, Subclass 189 là loại visa thường trú vĩnh viễn, không yêu cầu phải bảo lãnh bởi thân nhân hoặc tiểu bang/chính phủ.

Cập nhật mới nhất

- Canberra: vòng 20/12/2018: số điểm xét duyệt từ 80 - 130 điểm, 93 hồ sơ được mời. Hiện tại đang xét duyệt những hồ sơ nộp vào từ 13/12/2018. Vòng tiếp theo: 15/01/2019.
- Queensland (Brisbane): nếu Thỉnh Nguyện Thư (EOI) được nộp trước ngày 01/07/2018, cần phải nộp lại EOI mới. Queensland chỉ sẽ phát hành thư mời cho diện 489 đối với những đương đơn hiện đang làm việc trong vùng hoặc có thư mời làm việc còn hiệu lực.

Scroll to Top

Đặt lịch tư vấn

Yêu cầu tư vấn di trú


Tư vấn qua điện thoạiTư vấn trực tiếp tại VP