Định cư Úc | Visa 457 – Công Ty Tại Úc Bảo Lãnh

Diện làm việc do công ty bảo lãnh (tạm trú), Employer-sponsored - Subclass 457 là loại visa thông dụng các công ty hay doanh nghiệp Úc sử dụng để tuyển dụng và bảo lãnh nhân viên người nước ngoài đến làm việc và định cư ở Úc. Visa 457 là visa tạm trú có thời hạn và có thể gia hạn.

Điều kiện của visa 457:

Quyền lợi visa 457:

Doslink có thể giúp bạn:

LỜI CẢM ƠN