Định cư Úc | Visa 476 – Sinh Viên Bằng Cấp Kỹ Sư

Visa 476 Úc (Skilled — Recognised Graduate visa) là dạng visa dành riêng cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp các ngành kỹ thuật ở các trường mà Úc công nhận cơ hội làm việc lên đến 18 tháng.

Điều kiện của visa 476 Úc:

 • Tuổi đời không quá 31 tuổi
 • Chưa từng được cấp visa 485 hoặc 476 trước đó
 • Có Anh ngữ, sức khoẻ và lý lịch tư pháp đạt yêu cầu
 • Sinh viên đã tốt nghiệp ngành kỹ thuật ở các trường được Úc công nhận
 • Sinh viên đã tốt nghiệp các ngành kỹ thuật trong vòng 02 năm trước khi xin visa 476 Úc
 • Chỉ có những bằng cấp sau đây về chuyên ngành kỹ thuật là được công nhận đối với diện visa 476
 • Bachelors degree
 • Masters degree
 • Doctoral degree
 • Postgraduate diploma
 • Các ngành được công nhận đối với visa 476:
 • Civil engineering
 • Structural engineering
 • Chemical engineering
 • Environmental engineering
 • Electrical and electronics engineering
 • Mechanical, production and plant engineering
 • Mining and material engineering

Quyền lợi visa 476 Úc

 • Được kèm theo người thân trong đơn xin visa 476 Úc
 • Được làm việc, học tập, đi lại tự do tối đa trong vòng 18 tháng
 • Đương đơn có thêm thời gian tạm trú để tìm việc làm và tìm kiếm cơ hội xin định cư Úc

Doslink có thể giúp bạn:

 • Đánh giá khả năng và cơ hội cho visa 476 Úc
 • Tối đa hoá cơ hội của bạn với diện visa 476 Úc
 • Giúp bạn đạt kết quả như mong muốn
 • Quản lý và theo dõi hồ sơ chính xác, kín đáo, trách nhiệm
 • Lưu ý rằng, lập hồ sơ xin visa Úc là quá trình khá phức tạp và việc xác định bạn có cơ hội cao để đạt một diện visa hay không có thể không đơn giản. Mặt khác, rất có thể bạn đủ chuẩn để đáp ứng được nhiều hơn một diện visa.
 • Cho nên, nếu bạn muốn kiểm tra, đánh giá đúng mức độ đáp ứng hồ sơ của mình hoặc bạn muốn chúng tôi hỗ trợ bạn lập hồ sơ định cư, vui lòng đặt hẹn tư vấn.
 • Chúng tôi sẽ sắp xếp xác nhận cuộc hẹn và sẽ tư vấn cho bạn phương án tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn.

LỜI CẢM ƠN

YÊU CẦU TƯ VẤN DI TRÚ

Đánh giá Point Test
1. Ngày tháng năm sinh của bạn?
2. Hãy chọn trình độ anh ngữ của bạn (theo chuẩn IELTS)?
3. Bạn có bao nhiêu bằng cấp trên 12 (khoá học trên 1 năm, fulltime)?
4. Bạn đã và đang làm việc tại bao nhiêu công ty? Hãy liệt kê.
5. Ngày tháng năm sinh của vị hôn phối?

6. Hãy chọn trình độ anh ngữ của vị hôn phối (IELTS)?

7. Vị hôn phối của bạn có bao nhiêu bằng cấp trên 12 (khoá học trên 1 năm, fulltime)?
8. Kinh nghiệm làm việc của vị hôn phối?