Visa 485 – Làm việc sau tốt nghiệp Úc | 4 thay đổi từ 19/09/2020

VISA 485 – 4 THAY ĐỔI TỪ 19/09/2020 | VISA LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP ÚC
Visa 485 – Làm việc sau tốt nghiệp Úc | 4 thay đổi từ 19/09/2020

Chính phủ Úc chính thức công bố những thay đổi về điều kiện nộp visa 485, nhằm tạo điều kiện tối đa cho du học sinh, cựu du học sinh quốc tế từng học tại Úc trong giai đoạn “đặc quyền” như hiện nay, cụ thể:

Các du học sinh bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế nhập cảnh Úc từ ngày 01/02/2020, được hưởng các đặc quyền như trên cho đến khi có thông báo mới của chính phủ Úc.

Nguồn: Australian Government

Visa 485 là một loại visa tạm thời cho phép du học sinh được lưu trú tại Úc từ 1.5 – 4 năm nhằm tích luỹ kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp tại Úc. Visa 485 có thể xem như một bước đệm trước khi trở thành tạm trú nhân, thường trú nhân Úc đối với các du học sinh đạt đủ điều kiện.

Những thay đổi của chính phủ Úc đã mang lại lợi thế rất lớn có các du học sinh đang chịu thiệt thòi do tác động của dịch COVID-19. Chính phủ Úc vẫn đang nỗ lực hết sức để bảo toàn lợi ích cho du học sinh quốc tế.

Hãy follow Doslink facebook để được cập nhật thông tin thường xuyên

Share on facebook
Share on linkedin

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration