Định cư Úc

Visa 485

Sinh viên du học Úc đã tốt nghiệp

Visa 485 Úc (Temporary Graduate visa) là dạng visa cho phép sinh viên Quốc tế tại Úc có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên chỉ có thể được cấp loại visa này duy nhất một lần tại Úc.

Visa 485 Úc gồm 02 dòng:

Quyền lợi visa 485 Úc:

Doslink có thể giúp bạn:

Lời cảm ơn

Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.