Định cư Úc | Visa 485 – Sinh Viên Du Học Úc Đã Tốt Nghiệp

Visa 485 Úc (Temporary Graduate visa) là dạng visa cho phép sinh viên Quốc tế tại Úc có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên chỉ có thể được cấp loại visa này duy nhất một lần tại Úc.

Visa 485 Úc gồm 02 dòng:

Quyền lợi visa 485 Úc:

Doslink có thể giúp bạn:

Lời cảm ơn