Định cư Úc | Visa 485 – Sinh Viên Du Học Úc Đã Tốt Nghiệp

Visa 485 Úc (Temporary Graduate visa) là dạng visa cho phép sinh viên Quốc tế tại Úc có cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên chỉ có thể được cấp loại visa này duy nhất một lần tại Úc.

  1. Tháng 01/2021, chính phủ liên bang đã phân bổ hạn ngạch bảo lãnh visa 190/491 cho các tiểu bang/vùng lãnh thổ của Úc. Các bang sẽ căn cứ trên chỉ tiêu này để điều chỉnh chỉ tiêu bảo lãnh và đưa ra điều kiện bảo lãnh tiểu bang cho năm tài khoá 2020 – 2021.
   Tiểu bang Chỉ tiêu visa 190 Chỉ tiêu visa 491
   SA (Adelaide) 1,500 1,850
   VIC (Melbourne) 2,500 1,043
   QLD (Brisbane) ​1,000 1,250
   NSW (Sydney) 3,550 2,800
   TAS (Hobart) 1,000 1,400
   NT (Darwin) 500 500
   ACT (Canberra) 802 598
   WA (Perth) 1,100 340
   Tổng cộng 11,952 9,781
  2. Ngày 06/10/2020, chính phủ Úc công bố giữ nguyên hạn ngạch di dân là 160,000 suất cho năm tài khoá 2020-2021, trong đó dòng kỹ năng, tay nghề chuyên môn (Skills stream) chiếm khoảng 2/3 chỉ tiêu. Chính phủ nhấn mạnh rằng Chương trình nhập cư của Úc năm 2020-2021 sẽ tập trung vào việc thu hút những đương đơn tốt nhất và sáng giá nhất từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế Úc.
Chính phủ bang Nam Úc mở nhận hồ sơ từ 8:00 sáng ngày 08/02/2021

Các đương đơn hiện tại đang sinh sống ở các tiểu bang khác sẽ không thoả điều kiện nộp hồ sơ.

Chương trình bảo lãnh visa tay nghề 190/491 của Nam Úc hiện nay gồm 3 chương trình chính, áp dụng cho:

 1. Đương đơn đang sống và làm việc tại Nam Úc (bao gồm cả đối tượng lưu trú dài hạn tại Nam Úc), gồm 3 dòng nhỏ:
  • Đương đơn đang sống và làm việc tại Nam Úc ít nhất 6 tháng (visa 491) và 12 tháng (visa 190).
  • Đương đơn đang sống và làm việc tại các khu vực ưu tiên (ngoài trung tâm Adelaide). Nếu bạn đã sống và làm việc trên 12 tháng tại các khu vực ưu tiên, kinh nghiệm làm việc của bạn không bắt buộc đúng chuyên ngành.
  • Đương đơn đã lưu trú dài hạn tại Nam Úc từ 5 – 7 năm: đương đơn vẫn cần thoả mãn yêu cầu 12 tháng kinh nghiệm làm việc tại Nam Úc, nhưng không cần phải đúng chuyên ngành.
 2. Tài năng & Đổi mới: chỉ áp dụng cho các đương đơn đang ở tại Úc, trong đó, đáng chú ý nhất là 2 chương trình:
  • High performing graduate stream: áp dụng cho sinh viên tại Nam Úc có kết quả học tập cao.
  • Start up and small business stream: áp dung cho đương đơn vừa có tay nghề cao vừa kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ tại Nam Úc.
  Chương trình Tài năng & Đổi mới hiện nay không tiếp nhận các đương đơn di chuyển từ tiểu bang khác đến, trừ trường hợp đặc biệt ngoại lệ.
 3. Đương đơn đã học và tốt nghiệp tại Nam Úc: đương đơn đã sống và tốt nghiệp tại Nam Úc chỉ cần có 3 tháng kinh nghiệm làm việc sau tốt nghiệp (đúng chuyên ngành, toàn thời gian) là có thể đáp ứng điều kiện xin bảo lãnh visa 190/491 của bang Nam Úc. Nếu đương đơn làm việc bán thời gian, thì chỉ được xét cấp visa 491.
– Chương trình bảo lãnh bang Queensland cho visa 190/491 ngừng nhận hồ sơ từ ngày 07/02/2021, đợt mở nhận hồ sơ tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 04/2021. Riêng chương trình 491 SBO (tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ) vẫn tiếp tục được chính phủ bang Queensland tiếp nhận hồ sơ.
 
– Queensland dời thời gian mở nhận hồ sơ bảo lãnh visa 190/491 đến 01/02/2021, chương trình sẽ chỉ kéo dài 7 ngày đến ngày 07/02/2021.

– Ngày 18/12/2020, chính phủ bang Queensland (Brisbane) công bố đã nhận được chỉ tiêu bảo lãnh chính thức cho năm tài khoá 2020-2021. Cụ thể, chính sách mở nhận hồ sơ bảo lãnh tiểu bang cho dòng visa định cư tay nghề 190/491 như sau:
 • Visa tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ (491 SBO): Queensland sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 18/12/2020. Các đương đơn đã nộp hồ sơ trong giai đoạn 29/09 – 05/10/2020, nếu vẫn chưa nhận được thư bảo lãnh cho đến 25/12/2020, sẽ cần nộp lại Thỉnh nguyện thư mới.
 • Visa tay nghề 190/491 các dòng còn lại: dự kiến sẽ mở lại từ 25/01/2021.
 • Victoria hiện chỉ nhận bảo lãnh cho các đương đơn làm việc trong các lĩnh vực chăm sóc y tế, nghiên cứu y khoa hoặc các ngành nghề có đóng góp trọng yếu vào sự phục hồi kinh tế của tiểu bang. Riêng khối ngành y tá, tiểu bang chỉ nhận bảo lãnh cho 5 ngành nghề được chỉ định. Đương đơn xin visa 190 cần có 6 tháng sinh sống và làm việc tại Victoria, đương đơn xin visa 491 cần có 3 tháng sinh sống và làm việc tại khu vực ưu tiên của Victoria (ngoài thành phố Melbourne)
 • Ngày 21/12/2020, chính phủ bang Victoria (Melbourne) công bố đã nhận được chỉ tiêu bảo lãnh chính thức cho giai đoạn còn lại của năm tài khoá 2020-2021. Victoria sẽ chính thức nhận hồ sơ bảo lãnh visa tay nghề 190/491 từ 10:00 sáng ngày 05/01/2021, đương đơn cần nộp Thỉnh nguyện để được xét duyệt từng đợt theo lịch hàng tháng của tiểu bang. Chỉ tiêu bảo lãnh visa 190/491 của bang Victoria cho năm tài khoá 2020-2021 cụ thể như sau:
  Loại visa Chỉ tiêu tạm thời (đến tháng 9/2020) Chỉ tiêu chính thức cho năm 2020-2021 Tổng cộng
  Visa 190 600 1,900 2,500
  Visa 491 200 843 1,043
  Tổng cộng 3,543
 • Ngày 03/02/2021, Tasmania chính thức công bố điều kiện bảo lãnh visa 190/491 cho năm tài khoá 2020-2021, cụ thể gồm 2 dòng cho visa 190 và 6 dòng cho visa 491.

   Visa 190 gồm có 2 dòng nhỏ:
  1. Đối tượng đã học và tốt nghiệp tại Tasmania: đương đơn cần học ít nhất 2 năm tại Tasmania: các điều kiện kèm theo sẽ khác nhau đối với khoá học bắt đầu trước và sau ngày 30/06/2021.
  2. Đối tượng đang làm việc tại Tasmania: đương đơn cần có 6 tháng kinh nghiệm làm việc chuyên ngành tại Tasmania (tối thiểu 35 giờ/tuần). Ngoài ra, bang Tasmania cũng yêu cầu một số điều kiện phụ đối với lĩnh vực kinh doanh và quy mô công ty mà đương đơn đang làm việc.

   Visa 491 gồm có 6 dòng nhỏ:
  1. Đối tượng đã học và tốt nghiệp tại Tasmania: đương đơn cần học ít nhất 1 năm tại Tasmania: các điều kiện kèm theo sẽ khác nhau đối với khoá học bắt đầu trước và sau ngày 30/06/2021.
  2. Đối tượng đang làm việc tại Tasmania: đương đơn cần có 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại Tasmania, kinh nghiệm làm việc không nhất thiết liên quan đến ngành nghề chỉ định. Nếu kinh nghiệm làm việc thuộc skills level 4-5, sẽ có thêm một số yêu cầu đặc biệt từ chính phủ bang Tasmania.
  3. Đối tượng đang ở ngoài Úc: đương đơn cần chỉ định một ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề của bang Tasmania 2020 – 2021 (TSOL: Tasmania Skilled Occpation List), và thoả mãn các điều kiện phụ của tiểu bang áp dụng cho ngành nghề chỉ định
  4. Đối tượng đang ở ngoài Úc và có thư mời nhận việc từ một doanh nghiệp ở Tasmania: đương đơn cần chỉ định một ngành nghề thuộc danh sách ngành nghề của bang Tasmania 2020 – 2021 (TSOL: Tasmania Skilled Occpation List), và thoả mãn các điều kiện phụ của tiểu bang áp dụng cho ngành nghề chỉ định. Bang Tasmania cũng áp dụng một số điều kiện phụ đối với doanh nghiệp cấp thư mời làm việc (job offer) cho đương đơn.
  5. Đối tượng có tay nghề kết hợp đầu tư doanh nghiệp nhỏ (SBO): bên cạnh tay nghề chuyên môn, đương đơn cần thành lập (sở hữu 100%) và vận hành doanh nghiệp ít nhất 6 tháng trước khi có thể xin bảo lãnh tiểu bang Tasmania. Bang Tasmania có yêu cầu một số quy định đặc biệt đối với doanh nghiệp mà đương đơn vận hành.
  6. Đối tượng có thành viên gia đình đang sống tại Tasmania: đương đần cần phải ở ngoài Tasmania tại thời điểm nộp hồ sơ. Người thân bảo lãnh cần có mối quan hệ trực tiếp với đương đơn (như ông bà, ba mẹ, anh chị em ruột, con cái, cô dì chú bác) và là công dân/thường trú nhân Úc đã sống ít nhất 12 tháng tại Tasmania.

 • Ngày 26/01/2021, chính phủ bang Tasmania (Hobart) công bố sẽ chính thức khởi động lại việc xét duyệt hồ sơ visa 190/491 từ 13:00 (giờ Úc AEDT) ngày 29/01/2021 với chỉ tiêu 1,000 suất cho visa 190 và 1,400 suất cho visa 491. Hiện nay, khoảng 40% số lượng chỉ tiêu đã được sử dụng, do đó, số lượng chỉ tiêu còn lại sẽ được ưu tiên cho các ứng đơn thuộc lĩnh vực trọng yếu. Ngoài ra, các điều kiện xét cấp bảo lãnh tiểu bang cho 5 chương trình nhỏ (streams) của Tasmania hiện nay cũng đã thay đổi.

 • Ngày 06/11/2020, chính phủ Tasmania thông báo trì hoãn việc phân bổ chỉ tiêu bảo lãnh visa 190/491 của năm tài khoá 2020-2021 đến đầu hoặc giữa tháng 12/2020, tiếp tục sử dụng chỉ tiêu bảo lãnh tạm thời cho đến khi có thông báo chính thức.
  ĐẶC BIỆT: Nghề Chef và Cook là 2 ngành nghề được thêm vào giai đoạn sử dụng chỉ tiêu bảo lãnh tạm thời nếu visa của đương đơn hết hiệu lực trước ngày 31/12/2020.

Visa 485 Úc gồm 02 dòng:

Quyền lợi visa 485 Úc:

Doslink có thể giúp bạn:

Lời cảm ơn