Doslink cập nhập điểm đầu tư định cư Canada tháng 06/2020

Doslink cập nhật: diện Doanh nhân Đầu tư Định cư Canada tại British Columbia (Vancouver) vào tối hôm qua Ngày 02/06/2020

1. Chương trình British Columbia (Vancouver) PNP Base Category:

Sau gần 4 tháng tạm ngưng, điểm sàn tuyển chọn hồ sơ (Cut-off point) đã tăng thêm 6 điểm (Từ 115 lên 121). Điểm sàn tăng lên có thể lý giải: khi nhìn vào số lượng thư mời (Invitation to Apply) chỉ có 29 thư mời trong vòng 4 tháng chờ đợi (Bình quân 7.25 ITAs / tháng). Trước đây, khi chưa bị ảnh hưởng bởi COVID-19, lượng ITAs bình quân là 16 ITAs / tháng.

2. Chương trình British Columbia (Vancouver) PNP Regional Pilot Program:

Sau khi bỏ qua đợt tuyển chọn hồ sơ vào Tháng 5/2020, điểm sàn tuyển chọn hồ sơ (Cut-off point) của Tháng 6 (Ngày 𝟎𝟐/𝟎𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟎) đã tăng từ 107 điểm lên 118 điểm (Bình quân 4.5 ITAs / tháng). Trước đây, con số này đạt bình quân khoảng 5~8 ITAs / tháng.

Trong tình hình COVID-19, các nhân viên Cục Di Trú British Columbia (Vancouver) đều đang làm việc tại nhà nên tốc độ xử lý hồ sơ có bị chậm lại so với trước. Tuy nhiên, các đợt Draw này cũng cho thấy British Columbia vẫn đang rất quan tâm đến các chương trình định cư Canada diện “Economic Programs” (Bao gồm Skills và Entrepreneur Immigration Programs) nên vẫn tiếp tục duy trì các đợt Draw (Mặc dù không được thường xuyên định kỳ hàng tháng như trước đây).

Cập nhật các tin tức mới nhất về chương trình định cư Canada diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration