Doslink chúc mừng 2 Khách hàng nhận được Bảo Lãnh Tỉnh Bang Nam Úc – Visa 132

Doslink xin chúc mừng hai khách hàng vừa có Bảo Lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A vào ngày 4/5/2020.

Covid 19 đã làm chậm tiến độ hồ sơ Bảo Lãnh Bang Nam Úc – Visa 132A. Nhưng Doslink vẫn chủ động có được thông tin liên lạc thông suốt với Bộ Di Trú Bang một cách thường xuyên trong thời gian chờ đợi để giúp các khách hàng hiểu rõ các diễn biến với hồ sơ của mình và sau đó là chờ đợi trong một tâm thế sắp đón nhận tin vui.

BẢNG THÔNG TIN

  • Trường hợp Doanh nhân tài năng – Visa 132
  • Hoàn tất 05/2020
  • Địa điểm HCM, VN

bảo lãnh bang nam úc visa 132, Doslink chúc mừng 2 Khách hàng nhận được Bảo Lãnh Tỉnh Bang Nam Úc – Visa 132, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment