Doslink chúc mừng Khách hàng nhận được Bảo Lãnh Tỉnh Bang Úc – Visa 188B

Doslink chúc mừng Ms. Hoàng xxx nhận được Bảo Lãnh Tỉnh Bang Visa 188B Đầu Tư Trái Phiếu Chính Phủ, của Victoria (Melbourne) ngày 23/04/2020.

visa 188B, Doslink chúc mừng Khách hàng nhận được Bảo Lãnh Tỉnh Bang Úc – Visa 188B, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment
  • Chúc mừng chị và gia đình đã có kết quả bảo lãnh bang thành công chỉ trong vòng 15 ngày so với thời gian trung bình xét duyệt hồ sơ từ Chính Phủ Úc 8-12 tuần làm việc.

Ngoài yếu tố cơ bản của hồ sơ, việc trình bày kế hoạch đầu tư vào Victoria cũng như lựa chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ là những yếu tố quan trọng đảm bảo kết quả bảo lãnh bang như mong muốn.

Cập nhật thông tin về chương trình định cư Úc diện đầu tư kinh doanh tại đây.

Doslink Group

Các công ty thành viên

Doslink Migration & Investment

Doslink Real Estate

Doslink Education & Migration

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.