Hội thảo

GIẢI PHÁP & KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ KINH DOANH
DIỆN VISA 188/132 ÚC

Tại HCM | 22.04.2019, gặp gỡ Sở di trú Victoria

Chương trình dành cho chủ doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư (cổ phiếu, BĐS) phù hợp với đều kiện của visa 188/132 mong muốn tiến cận các thông tin:

Đánh giá cần thiết trước hội thảo

Để đảm bảo chất lượng hội thảo, Khách hàng sẽ được Chuyên gia di trú đánh giá hồ sơ để xác định độ phù hợp với các loại visa được đề cập tại hội thảo trước khi nhận thư mời.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Đăng kí HỘI THẢO


Chương trình làm việc và định cư Canada

Bạn vui lòng điền và gửi form thông tin dưới đây để tham gia chương trình.