Hội thảo

GIẢI PHÁP & KẾ HOẠCH
ĐẦU TƯ KINH DOANH
DIỆN VISA 188/132 ÚC

Tại HCM | 22.04.2019, gặp gỡ Sở di trú Victoria

Chương trình dành cho chủ doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư (cổ phiếu, BĐS) phù hợp với đều kiện của visa 188/132 mong muốn tiến cận các thông tin:

  • Về giải pháp và kế hoạch đầu tư kinh doanh nào là phù hợp tại Úc năm 2019.
  • Về những sự thay đổi trong năm 2019 về điều kiện chọn lọc hồ sơ bảo lãnh tại các tiểu Bang.
  • Và mong muốn được hỏi đáp trực tiếp với Sở di trú bang Victoria về kế hoạch đầu tư kinh doanh vào Bang.
, HỘI THẢO GIẢI PHÁP & KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KINH DOANH DIỆN VISA 188/132 ÚC, Doslink Migration & Investment, Doslink Migration & Investment

Đánh giá cần thiết trước hội thảo

Để đảm bảo chất lượng hội thảo, Khách hàng sẽ được Chuyên gia di trú đánh giá hồ sơ để xác định độ phù hợp với các loại visa được đề cập tại hội thảo trước khi nhận thư mời.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Đăng kí HỘI THẢO

  • Phone/ Viber: 0904 924 069 để được hỗ trợ thêm thông tin.